Energi/energideklarationer

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

För dig som siktar på att bli certifierad energikartläggare eller motsvarande.

Boka kurs

Kursnr. 9230

3 dagar

fr. 14 100 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Vi erbjuder en utbildning för dig som vill bli certifierad energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Under införandet av lagen arbetade Energimyndigheten fram en särskild process för att företag ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder.

Efter genomförd kurs hos oss delas deltagarens kontaktuppgifter med certifieringsorganet KIWA som tillhandahåller proven. Efter godkänt prov kan du sedan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet. Väljer du att inte göra provet hos oss delas inga uppgifter och du kan anmäla dig till provtillfälle direkt hos KIWA eller RISE.

Kursen pågår i tre dagar samt ytterligare en halv dag avsatt för prov inför certifiering. Vid kurs på distans finns dock inte möjlighet att göra provet hos SIFU utan du måste själv kontakta ett certifieringsorgan för bokning av ett provtillfälle.

Passar dig som är

 • Energiingenjör
 • Energikonsult/-rådgivare/-samordnare
 • Projektledare

Innehåll

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företagen ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder.

Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen eftersom lagen följer de storlekskriterier som EU har satt upp för stora företag samt de ekonomiska kriterier som anger att även de verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte omfattas. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen.

 • Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag
 • Energikartläggning
 •  Inomhusklimat och klimatskärmen
 • Värme- ventilations- och VA-system
 • Kylsystem
 • Elsystem
 • Transporter
 • Processer
 • Lönsamhetsbedömning
 • Energimarknadens funktioner
 • Arbetsmetodik energikartläggning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som avser att certifiera sig som Energikartläggare.

Förkunskaper

Förkunskapskrav enligt dokumentet ”Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag” som Energimyndigheten tagit fram

Kurstillfällen

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

3 dagar

fr. 14 100 kr

exkl. moms

 • 28-30 mar 2022

  Distans

  Platser kvar

 • 8-10 jun 2022

  Distans

  Platser kvar

 • 30 aug-2 sep 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 8-11 nov 2022

  Stockholm

  Platser kvar

Sagt om kursen

Bra föreläsare och dess innehåll samt kurslokaler