Energi/energideklarationer

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

För dig som siktar på att bli certifierad energikartläggare eller motsvarande.

Boka kurs

Kursnr. 9230

4 dagar

fr. 14 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Vi erbjuder en utbildning för dig som vill bli certifierad energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Under införandet av lagen arbetade Energimyndigheten fram en särskild process för att företag ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder.

Efter genomförd kurs hos oss delas deltagarens kontaktuppgifter med certifieringsorganet KIWA som tillhandahåller proven. Efter godkänt prov kan du sedan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet. Väljer du att inte göra provet hos oss delas inga uppgifter och du kan anmäla dig till provtillfälle direkt hos KIWA eller RISE.

Kursen pågår i tre dagar samt ytterligare en halv dag avsatt för prov inför certifiering. Vid kurs på distans finns dock inte möjlighet att göra provet hos SIFU utan du måste själv kontakta ett certifieringsorgan för bokning av ett provtillfälle.

Passar dig som är

 • Energiingenjör
 • Energikonsult/-rådgivare/-samordnare
 • Projektledare

Innehåll

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företagen ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder.

Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen eftersom lagen följer de storlekskriterier som EU har satt upp för stora företag samt de ekonomiska kriterier som anger att även de verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte omfattas. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen.

 • Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag
 • Energikartläggning
 •  Inomhusklimat och klimatskärmen
 • Värme- ventilations- och VA-system
 • Kylsystem
 • Elsystem
 • Transporter
 • Processer
 • Lönsamhetsbedömning
 • Energimarknadens funktioner
 • Arbetsmetodik energikartläggning


Kursmaterial delas ut på plats vid kursstart.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som avser att certifiera sig som Energikartläggare.

Skriftligt prov inför certifiering

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Observera att deltagaren måste kunna identifiera sig för att skriva provet. Ta med giltig id-handling!

Ny- eller omcertifiering?

 • Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
 • Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
 • Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering

Tidsåtgång:

 • Nycertifieringsprov – 4 timmar
 • Omcertifieringsprov – 3 timmar

Kursledare

Peter Karlsson

 

Peter är en erfaren och etablerad seniorkonsult inom energi och miljö gällande tekniska installationer och byggnadsfysik i större fastigheter och industri med fokusområde på energieffektiv fastighetsdrift.
Med sin arbetserfarenhet från både entreprenör, förvaltar och konsultsidan besitter han en unik helhetssyn.

Peter är certifierad OVK besiktningsman, energiexpert och energikartläggare samt diplomerad totalkonsult.

 

Förkunskaper

Förkunskapskrav enligt dokumentet ”Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag” som Energimyndigheten tagit fram

Kurstillfällen

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

4 dagar

fr. 14 900 kr

exkl. moms

 • 2-5 sep 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 5-8 nov 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 10-13 feb 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 8-11 apr 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 2-5 sep 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 4-7 nov 2025

  Göteborg

  Platser kvar

Sagt om kursen

Mycket givande, bra och relevant information.

Bra föreläsare och dess innehåll samt kurslokaler

Tog kursen distans. Det gick mycket bra.

Det var mycket bra uppstyrd och strukturerad. Bra lärare. Bra upplägg. Önskar lite mer exempel uppgifter för prov

Mycket bra och engagerad kursledare som tog sig tid att förklara igen om man inte förstod första gången.