Energi/energideklarationer

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Dags för omcertifiering? Gå denna kurs för att uppdatera dig inför certfieringen!

Boka kurs

Kursnr. 9227

2 dagar

fr. 7 200 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Utbildning för dig som skall söka omcertifiering - s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL (plan- och bygglagen).

Syftet med kursen  är att förbereda dig inför det skriftliga omcertifieringsprovet s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K.

Du lär dig

 • aktuella EU direktiv, lagar och förordningar
 • vilka krav som ställs på dig som energiexpert
 • allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.

Passar dig som är

 • Energiexpert
 • Energiansvarig/-chef
 • Driftchef

Innehåll

 • EU direktiv
 • Lagar och förordningar
 • Boverkets allmänna råd och föreskrifter
 • Genomgång av kunskapskrav
 • Information om certifiering, ackreditering
 • Fördelning av inköpt energi till byggnaden, normalisering, beräkning av primärenergital enligt BEN
 • Certifieringsprov dag 2, utfärdat av Kiwa. Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter med KIWA. Du kan också välja att göra provet vid ett annat tillfälle hos ett valfritt certifieringsorgan

Målgrupp

Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K och sakkunnig energi enligt plan- och bygglagen.

Skriftligt prov inför certifiering

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Observera att deltagaren måste kunna identifiera sig för att skriva provet. Ta med giltig id-handling!

Ny- eller omcertifiering?

 • Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
 • Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
 • Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering

Tidsåtgång:

 • Nycertifieringsprov – 4 timmar
 • Omcertifieringsprov – 3 timmar

Kursledare

Chris Hellström och Peter Karlsson

 
     

Chris har med mer än 20 års erfarenhet en gedigen kompetens inom energi- och klimatområdet. Hon har jobbat med strategiska frågor, utredningar och metodutveckling inom både offentlig och privat sektor samt har praktisk erfarenhet av energieffektivisering inom byggnader och uppföljning av verksamheters klimatpåverkan.

Chris leder våra energideklarationskurser i Stockholm.

 

 

 

Peter är en erfaren och etablerad seniorkonsult inom energi och miljö gällande tekniska installationer och byggnadsfysik i större fastigheter och industri med fokusområde på energieffektiv fastighetsdrift.
Med sin arbetserfarenhet från både entreprenör, förvaltar och konsultsidan besitter han en unik helhetssyn. Peter är certifierad OVK besiktningsman, energiexpert och energikartläggare samt diplomerad totalkonsult.

Peter leder våra energideklarationskurser i Göteborg.

 

Förkunskaper

Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Kursmaterial

Kursmaterial delas ut på plats och inkluderar boken "Lagtextens Byggregler".

Några ex av boken "Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler" finns att låna under kursen.

Kurstillfällen

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

2 dagar

fr. 7 200 kr

exkl. moms

 • 19-20 sep 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 11-12 dec 2024

  Stockholm

  Platser kvar