Energi/energideklarationer

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Dags för omcertifiering? Gå denna kurs för att uppdatera dig inför certfieringen!

Boka kurs

Kursnr. 9227

2 dagar

fr. 7 200 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Utbildning för dig som skall söka omcertifiering - s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL (plan- och bygglagen).

Syftet med kursen  är att förbereda dig inför det skriftliga omcertifieringsprovet s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K.

Du lär dig

 • aktuella EU direktiv, lagar och förordningar
 • vilka krav som ställs på dig som energiexpert
 • allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.

Passar dig som är

 • Energiexpert
 • Energiansvarig/-chef
 • Driftchef

Innehåll

 • EU direktiv
 • Lagar och förordningar
 • Boverkets allmänna råd och föreskrifter
 • Genomgång av kunskapskrav
 • Information om certifiering, ackreditering
 • Fördelning av inköpt energi till byggnaden, normalisering, beräkning av primärenergital enligt BEN
 • Certifieringsprov dag 2, utfärdat av Kiwa. Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter med KIWA. Du kan också välja att göra provet vid ett annat tillfälle hos ett valfritt certifieringsorgan

Målgrupp

Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K och sakkunnig energi enligt plan- och bygglagen.

Kursledare

Chris Hellström

Chris Hellström, kursledare hos SIFU

Chris har med mer än 20 års erfarenhet och en gedigen kompetens inom energi- och klimatområdet. Hon har jobbat med strategiska frågor, utredningar och metodutveckling inom både offentlig och privat sektor samt har praktisk erfarenhet av energieffektivisering inom byggnader och uppföljning av verksamheters klimatpåverkan.

Förkunskaper

Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Skriftligt prov för certifiering

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Observera att deltagaren måste kunna identifiera sig för att skriva provet. Ta med giltig id-handling!

Ny- eller omcertifiering?

 • Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
 • Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
 • Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering

Tidsåtgång:

 • Nycertifieringsprov – 4 timmar
 • Omcertifieringsprov – 3 timmar

Kursmaterial

Kursmaterial delas ut på plats och inkluderar boken "Lagtextens Byggregler".

Några ex av boken "Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler" finns att låna under kursen.

Kurstillfällen

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

2 dagar

fr. 7 200 kr

exkl. moms

 • 14-15 dec 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 14-15 mar 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 17-18 apr 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 19-20 sep 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 11-12 dec 2024

  Stockholm

  Platser kvar