Energi/energideklarationer

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL

En utbildning som förbereder dig väl inför ansökan om certifiering.

Boka kurs

Kursnr. 9127

4 dagar

fr. 16 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli certifierad energiexpert/sakkunnig PBL, nivå K eller N. Kursen ger dig en bra grund och förberedelse inför ansökan om certifiering hos ett oberoende certifieringsorgan.

Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar, både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på och utfärdat direktiv för hur energifrågorna skall tacklas i medlemsländerna. I Sverige har Boverket givit ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida. I föreskrifterna anges vilka krav som ställs på en energiexpert vad avser:

- allmän teknisk kunskap
- erfarenhet av praktiskt arbete
- lämplighet för uppgiften
- särskild kompetens för olika behörighetsklasser.

Du får lära dig de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat samt de EU direktiv som finns. Vi har ett väl genomarbetat koncept och samverkar med certifieringsorganen.

Efter genomförd kurs hos oss delas deltagarens kontaktuppgifter med certifieringsorganet KIWA som tillhandahåller proven. Efter godkänt prov kan du sedan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet. Väljer du att inte göra provet hos oss delas inga uppgifter och du kan anmäla dig till provtillfälle direkt hos KIWA eller RISE.

Kursen pågår i tre dagar samt ytterligare en halv dag avsatt för prov inför certifiering. 

Du lär dig

 • EU direktiv, lagar och förordningar, allmänna råd och föreskrifter gällande energideklarationer
 • vilka krav som ska uppfyllas för att bli certifierad energiexpert

Passar dig som är

 • Besiktningstekniker/ingenjör
 • Energiingenjör/tekniker
 • Energiexpert
 • VVS-ingenjör

Innehåll

 • EU- direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
 • Information om certifiering, ackreditering
 • Genomgång av de olika kunskapskraven med praktiska beräkningsexempel
 • Fördelning av inköpt energi till byggnaden, normalisering, beräkning av primärenergital enligt BEN 3
 • Byggnaders klimatskal och konstruktioner – Beräkning av transmissionsförluster och köldbryggor
 • Teoretiska beräkningar inom värme-, ventilations-, styr- och regler samt el-system
 • Kyl och värmepumpssystem
 • Elsystem
 • Byggnaders energiprestanda, nyckeltal
 • Energiberäkningsprogram
 • Besiktningsförberedelser
 • Besiktningsförfarandet
 • Mall för energideklaration – praktisk genomgång för ifyllande av energideklaration
 • Ekonomisk utvärdering och kostnadseffektiva besparingsförslag
 • Certifieringsprov dag 4, utfärdat av Kiwa. Du kan också välja att inte göra provet/göra provet vid ett annat tillfälle hos ett valfritt certifieringsorgan

Målgrupp

Personer som avser att personcertifiera sig som Energiexpert nivå N (enkla byggnader) eller K (komplexa byggnader) och bli sakkunniga inom energi enligt PBL, plan- och bygglagen samt personer som har intresse av att känna till EU direktiv, lagar och förordningar, allmänna råd samt föreskrifter som finns gällande energideklaration av byggnader och certifiering av energiexperter.

Skriftligt prov inför certifiering

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Observera att deltagaren måste kunna identifiera sig för att skriva provet. Ta med giltig id-handling!

Ny- eller omcertifiering?

 • Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
 • Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
 • Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering

Tidsåtgång:

 • Nycertifieringsprov –  4 timmar 
 • Omcertifieringsprov – 3 timmar

Kursledare

Martin Rundqvist och Peter Karlsson

 
     

Martin har många års erfarenhet som energikonsult på Aktea. Han har stor erfarenhet av LCC och lönsamhetsberäkningar av åtgärdsförslag vid energieffektivisering och energikartläggningar. Energikartläggningar av livsmedelsbutiker, industrier och större fastighetsbestånd där såväl bostäder som köpcenter och kontor har kartlagts. Martin är även utbildare på flera yrkeshögskolor inom bl a komfortkyla, kyl- och värmepumpsteknik, energieffektivisering, ventilation och värmesystem

Martin är certifierad OVK besiktningsman, energiexpert och energikartläggare.

 

Peter är en erfaren och etablerad seniorkonsult inom energi och miljö gällande tekniska installationer och byggnadsfysik i större fastigheter och industri med fokusområde på energieffektiv fastighetsdrift.
Med sin arbetserfarenhet från både entreprenör, förvaltar och konsultsidan besitter han en unik helhetssyn.

Peter är certifierad OVK besiktningsman, energiexpert och energikartläggare samt diplomerad totalkonsult. Peter leder våra energideklarationskurser i Göteborg.

 

Förkunskaper

På Boverkets och certifieringsorganens hemsidor hittar du information om vilka förkunskaper som krävs för att certifiera sig. Du behöver ha goda kunskaper om byggnaders energibalans, byggnaders konstruktion, installationssystem inom VVS, el, styr och energianvändning samt matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå. Se även information om Energiexpert i BFS 2007:5 CEX1 med ändringar till och med BFS 2013:17 CEX 5. En generell sammanfattning om vad som krävs för att klara provet och ha möjlighet att certifiera sig är fem års praktisk erfarenhet inom bygg/energi, varav två år inom inomhusmiljö.

Kursmaterial

Kursmaterial delas ut på plats och inkluderar boken "Lagtextens Byggregler".

Några ex av boken "Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler" finns att låna under kursen.

Kurstillfällen

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL

4 dagar

fr. 16 900 kr

exkl. moms

 • 17-20 sep 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 9-12 dec 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 11-14 mar 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 13-16 maj 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 9-12 sep 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 1-4 dec 2025

  Stockholm

  Platser kvar

Sagt om kursen

Hej! Mycket nöjd med kursen och de andra som jag gjort hos er ...

Bra kurs med mycket information

Väldigt bra!

Super bra utbildning och föreläsare!