Övriga elteknikutbildningar

Reläskyddssystem - Distribution och Industri

En kurs som genom teori och praktiska övningar ger dig kunskap om felbortkopplingssystemets uppbyggnad och funktion

Boka kurs

Kursnr. 9515

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

På kursen Reläskyddssystem - Distribution och Industri får du lära dig felbortkopplingssystemets uppbyggnad och funktion, i vilket reläskyddssystemet är en viktig del tillsammans med hjälpkraftsystem, mättransformatorer och själva effektbrytarna. Efter genomgången utbildning kommer du känna till och förstå principerna för hur olika moderna reläskydd fungerar samt deras inställningsmöjligheter. Vi tar upp grunderna och visar enklare metoder för felströmsberäkning samt typiska applikationer för industri och eldistributionsanläggningar. Du lär dig också när och hur reläskydden ska provas samt olika provningsmetoder.

 

Denna kurs finns i nuläget endast i företagsanpassad form. Kontakta oss på tel 031-350 55 00 eller info@sifu.se

 

Praktiska moment
I utbildningen ingår även lärarledda praktiska moment där vi utifrån verkliga fall tillsammans tar fram inställningar och reläskyddskonfigurationer. Efter att vi implementerat inställningar och reläskyddskonfiguration i reläskyddsterminaler går vi igenom hur man utför prov av funktionerna med hjälp av modern testutrustning. Vi använder moderna reläskyddsterminaler som används inom eldistribution och industri.

Innehåll

 • Allmän reläskyddsteknik
 • Elkraftsystem
 • Detektering, olika feltyper
 • Myndighetskrav
 • Grundläggande förutsättningar.
 • Pålitlighet och säkerhet
 • Genomgång av feltillstånd på olika elkraftsystem och enklare beräkning
 • Genomgång av felbortkopplingssystemet och dess ingående huvudkomponenter och systemlösningar
 • Olika reläskyddsapplikationer:
  • Ledningsskydd
  • Transformatorskydd
  • Motorskydd för högspänningsmotorer
 • Olika reläskydds funktioner:
  • Reläskydd vid kortslutning, överström eller överlast i en anläggningsdel
  • Reläskydd vid jordfel i ett högspänningsnät
  • Reläskydd för olika speciella situationer för roterande elmotorer
 • Feltillstånd och beräkningar
 • Teori vid provning av reläskyddssystem
 • Praktiska moment utifrån verkliga fall
 • Prov av olika reläskydds funktioner

Målgrupp

För dig som arbetar med reläskydd och kringutrustningar inom eldistribution eller industri och som vill utveckla dina kunskaper om reläskyddssystems uppbyggnad, funktion, underhåll och provning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i ellära och erfarenhet från eldistribution eller industrianläggningar.

Kurstillfällen

Reläskyddssystem - Distribution och Industri

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se