Entreprenadjuridik

MER Anläggning 20

Säkra förståelsen för hur mät- och ersättningsreglerna i MER Anläggning 20 skall användas.

Boka kurs

Kursnr. 2767

1 dag

fr. 5 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Markarbeten är ofta svåra och riskfyllda att bedöma för såväl beställare som entreprenörer. Under åren har regelsystemen för mätning och ersättningsreglering av markarbeten utvecklats.

Kursen MER Anläggning 20 redogör för innehållet i de uppdaterade mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

MER Anläggning 20 är anpassad till AMA Anläggning 20.

Du lär dig

 • Hur du använder och tillämpar regelverket
 • Minska risken för ekonomiska missuppfattningar
 • Koppling till andra regelverk som AMA och AB

Passar dig som är

 • Entreprenörer, arbetschefer, arbetsledare med flera som ska förstå eller upprätta en teknisk beskrivning.

Innehåll

 • Syftet med Mät- och ersättningsreglerna och deras roll i bygghandlingarna.

 • Kopplingar till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 17.

 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna

 • Begreppsförklaringar

 • Nyheter i MER Anläggning

 • Tillämpningsanvisningar

 • Redovisning

 • Fall A och Fall B

 • Skrivsätt i mängdförteckning

 • Principer för mätning och mätregler

 • Principer för ersättning och ersättningsregler

 • Genomgång av MER Anläggning

 • Mall för mängdförteckning

 • Frågor och diskussion

  Kurslitteratur:
  I kursen ingår ett kompendium. Handböckerna om MER och AMA från Svensk Byggtjänst ingår inte i kursdokumentationen. Tag gärna eget exemplar av MER och AMA.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla i såväl privat verksamhet som i offentliga sektorn som beställer, projekterar, bygger och besiktigar mark- och anläggningsarbeten, bl.a. byggherrar, konsulter (projektörer, byggledare m.fl.), kalkylatorer, inköpare/upphandlare, entreprenörer (arbetschefer, arbetsledare m.fl.), kontrollanter, besiktningsmän m.fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från mark- och anläggningsarbeten.

Kurstillfällen

MER Anläggning 20

1 dag

fr. 5 900 kr

exkl. moms

 • 16 feb 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 25 maj 2023

  Distans

  Platser kvar

 • 29 nov 2023

  Göteborg

  Platser kvar