Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan juridik och teknik i entreprenadsammanhang

Boka kurs

Kursnr. 6246

2 dagar

fr. 11 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Detta är fortsättningen på vår mycket uppskattade grundkurs i entreprenadjuridik som ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan juridik och teknik i entreprenadsammanhang.

Detta är kursen för dig som hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågor ­- och har insett att goda kunskaper i juridiska frågor är nödvändigt i ett entreprenadprojekt. Under två dagar får du genom grupparbeten och diskussioner identifiera och finna lösningar på vanligt förekommande entreprenadjuridiska problem.

Du lär dig

 • Identifiera problem och lösningar i verkliga praktikfall utifrån juridiken
 • Fördjupande kunskaper i entreprenadrättens avtal och regler
 • Samspelet mellan juridik och teknik

Passar dig som har

 • Några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller entreprenör

Innehåll

Under kursen går vi igenom konkreta problemsituationer som du kan ställas inför under ett entreprenadprojekt. Exempelvis:

 • Tolkning av kontraktshandlingar
 • Kalkylförutsättningar
 • Dimensionerande förutsättningar och kopplingen till ÄTA
 • Entreprenörens undersökningsplikt i förhållande till ansvaret för lämnade uppgifter
 • Väsentlig rubbning
 • Hantering av förändringar av projektet p.g.a ÄTA, hinder, störningar etc.
 • Ekonomisk reglering, beställarens betalningsskyldighet
 • Skadeståndsrättens grundregler, skadestånd i entreprenader

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som i rollen som beställare, entreprenör eller konsult har flerårig erfarenhet av bygg-, anläggnings- och installationsprojekt.

Förkunskaper

Någon form av entreprenadjuridisk grundkurs och praktisk erfarenhet där du kommit i kontakt med dessa frågor.

Kursledare

 

Robert Nylinder är advokat och delägare på Wåhlin Advokater. Han har under närmare 20 år arbetat med och hjälpt klienter inom bygg- och anläggningsbranschen med komplexa entreprenadjuridiska frågor och tvister. Han har samarbetat med SIFU sedan 2007 och varit med och tagit fram och utvecklat de entreprenadjuridiska utbildningarna som finns i kursutbudet idag. Robert är mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga och branschkunskap.

 

Kurstillfällen

Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs

2 dagar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

 • 9-10 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 12-13 mar 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 8-9 okt 2025

  Stockholm

  Platser kvar