Entreprenadjuridik

Entreprenadbesiktning

Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning! – bakgrund, juridik,
lagar och begrepp

Boka kurs

Kursnr. 6240

3 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning och erhåll värdefull kunskap inom bland annat besiktningsprocessen, juridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT och begreppsbestämmelser. Detta ger dig även goda förutsättningar för att gå vidare till certifiering. Kursen tar också upp vikten av att en entreprenadbesiktning utförs, vilka olika typer av besiktningar som finns, garantier, skillnader i entreprenadformer och upphandlingsformer.

Efter genomgången kurs har du lärt dig de väsentliga delarna i besiktningsmannens arbete och kan tillämpa dessa i praktiken. Vi kommer också gå igenom konsumenttjänstlagen, vilket ger dig bättre kunskap om besiktning av konsumententreprenader. Du kommer ha erforderliga kunskaper för att bli godkänd på provet till certifierad besiktningsman efter att ha gått kursen. För att bli certifierad krävs, förutom kunskaper från kursen, även styrkt yrkeserfarenhet. 

Är du redan certifierad och behöver repetera dina kunskaper?
Se vår kurs entreprenadbesiktning inför omcertifiering här >>

Du lär dig

 • Besiktningsprocessen av en entreprenad
 • Regelverk och standardavtal som berör besiktningar
 • Innebörden av besiktningens utfall

Passar dig som

 • Förbereder dig inför certifiering
 • Vill ha kunskaper inom entreprenadbesiktning utan att certifiera dig
 • Besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn

Innehåll

 • Besiktningens rättsverkan
 • Besiktningsman och biträdande besiktningsmän – Godkänd besiktningsman, certifierad besiktningsman samt certifieringsinstitut 
 • Olika typer av besiktningar genomgång i AB / ABT kap 7 skillnader av olika besiktningar förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, fortsatt slutbesiktning, etc.
 • Vilka lagar och överenskommelser styr besiktningarna? (AMA regelverket)
 • Godkännanden – godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning och avbruten besiktning.
 • Vad händer med försäkringar, ansvar, garantier och dylikt när en entreprenad godkänns rent formellt
 • Genomgång av ABS-Konsumenttjänstlagen
 • Entreprenadformer – skillnader vid besiktning av utförandeentreprenader och totalentreprenader
 • Vilka handlingar behövs som underlag vid besiktning, hur ser besiktningsprocessen ut, vid planering och genomförande?
 • Utlåtande
 • Besiktningsjuridik: bestämmelser om besiktning i AB/ABT. 
 • Genomgång av begreppsbestämningar
 • Tillämpning: exempel

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är beställare, förvaltare, besiktningsman, bygg- och installationsentreprenör, kontrollansvarig (KA) och för alla som besiktigar entreprenader i hus, mark, anläggnings- och installationssektorn. Utbildningen är också lämplig för projektledare, byggprojektledare, installationsbesiktningsmän, biträdande besiktningsmän samt inköpare och planerare.

Förkunskaper

Erfarenhet från byggentreprenader, fastighetsförvaltning, projektledning eller från arbete inom ”byggadministration”.

Kursledare

Kursledaren är själv verksam besiktningsman och har en lång erfarenhet från byggbranschens olika skeden, såväl administrativt och praktiskt.

Citat från tidigare deltagare

Jättebra kurs och kursledaren var väldigt pedagogisk.

Tydlig och lugn föreläsare. Bra med egna erfarenheter.

Kurstillfällen

- När kursen går fysiskt är den 2 heldagar.

- När kursen går på distans är den uppdelad på 3 halvdagar. Se datumupplägg och tider under respektive kurstillfälle.

Entreprenadbesiktning

3 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 20-27 maj 2024

  Distans

  Fåtal platser

 • 12-13 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 25 nov-2 dec 2024

  Distans

  Platser kvar