Entreprenadjuridik

Entreprenadbesiktning

Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning!

Boka kurs

Kursnr. 6240

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

I kursen går vi igenom besiktningsprocessen, juridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT, begreppsbestämmelser med mera för att ge dig förutsättningar att gå vidare till certifiering.

Du lär dig

 • Besiktningsprocessen av en entreprenad
 • Regelverk och standardavtal som berör besiktningar
 • Innebörden av besiktningens utfall

Passar dig som

 • Förbereder dig inför certifiering
 • Vill ha kunskaper inom entreprenadbesiktning utan att certifiera dig.
 • Besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn.

Innehåll

 • Varför besiktning? (Allmän hållen genomgång om slutskede av en entreprenad samt en del om förvaltning/skötsel/drift av anläggningen.)
 • Besiktningsman och biträdande besiktningsmän – och vem får genomföra en besiktning? (Genomgång AB kap.7)
 • Besiktningsman. Godkänd besiktningsman, certifierad besiktningsman samt certifieringsinstitut
 • Vilka olika typer av besiktningar finns det? (Genomgång i AB av skillnader på förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, fortsatt slutbesiktning, etc.)
 • Vilka lagar och överenskommelser styr besiktningarna? (Förevisning av Hus-AMA, Mark-AMA, VVS-AMA, BBR, AB och ABT kapitel 7)
 • Godkännande. Godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning och avbruten besiktning.
 • Vad är skillnaderna och när praktiseras dessa?
 • Vad händer när en entreprenad godkänns rent formellt med försäkringar, ansvar, garantier, m.m.?
 • Vilka handlingar behövs som underlag vid besiktning?
 • ABS-Konsumenttjänstlagen
 • Entreprenadformer. Skillnader vid besiktning av utförandeentreprenader och totalentreprenader
 • Besiktningsprocessen
 • Planering
 • Genomförande
 • Utlåtande
 • Besiktningsjuridik: Bestämmelser om besiktning i AB/ABT
 • Begreppsbestämningar
 • Tillämpning: exempel

Övrigt

Kursledarna i denna utbildning är verksamma besiktningsmän och har en lång erfarenhet från byggbranschens olika skeden, både administrativt och praktiskt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är beställare, förvaltare, besiktningsman, bygg- och installationsentreprenör, kontrollansvarig (KA) och för alla som besiktigar entreprenader i hus, mark, anläggnings- och installationssektorn. Utbildningen är också lämplig för projektledare, byggprojektledare, installationsbesiktningsmän, biträdande besiktningsmän samt inköpare och planerare.

Förkunskaper

 • Erfarenhet från entreprenader och fastighetsförvaltning.
 • Erfarenhet från arbete inom ”byggadministration”.

Kurstillfällen

Entreprenadbesiktning

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 8-9 jun 2022

  Göteborg

  Fåtal platser

 • 13-20 sep 2022

  Distans

  Platser kvar

 • 21-22 nov 2022

  Stockholm

  Platser kvar

Distansupplägg

Entreprenadbesiktning på distans går du 3 halvdagar
8.30-12.00 fördelade på 2+1 dagar. (2 sammanhängande dagar, 1 veckas uppehåll och ytterligare 1 halvdag)

Detaljerad tidsplan får du med din bokningsbekräftelse.