Entreprenadjuridik

ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06

Boka kurs

Kursnr. 6244

1 dag

fr. 5 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Ett fullmatat program om att oförutsedda händelser kan ske. Dessutom är det lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om inte dokumentation finns. Vi har kursen som ger dig svaren och som gör att du undviker fallgroparna.

Du lär dig

 • Vad är ÄTA-arbeten?
 • Förutsättningar för ekonomisk reglering
 • Vem har bevisbördan avseende ÄTA-arbeten?

Passar dig som

 • Beställare som ansvarar för projektering
 • Är entreprenör eller byggherre
 • Kontrollerar eller besiktigar entreprenader
 • Upphandlar, köper eller säljer entreprenader

Innehåll

Introduktion

 • Termer och begrepp
 • Avtalet och dess tolkning och utfyllnad

 

Vad är ett ÄTA-arbete?

 • Ändring, tillägg, avgående
 • Fastställande av ÄTA arbeten

 

Omfattning av kontraktsarbeten AB 04 kapitel 1 §§ 1-5

 • Dimensionerande förutsättningar enligt AB 04 med koppling till föranledda ÄTA-arbeten
 • ABT 06 kapitel 1
 • Dimensionerande förutsättningar enligt ABT 06 med koppling till föranledda ÄTA-arbeten

 

Uppkomsten av ÄTA arbeten

 • ÄTA – arbeten förutsätter uppdrag
 • Föreskrivna och föranledda (likställda) ÄTA arbeten i AB 04 respektive ABT 06

Formkrav för kostnadsreglering, underrättelse-skyldighet

 • Allmänt om formkrav
 • Formkrav enligt AB 04 och ABT 06
 • Underrättelseskyldighet i AB 04 och ABT 06

Ekonomi

 • Betalning av entreprenadsumman
 • Fakturering

Preskription

 • Kontraktsumman
 • ÄTA-arbeten
 • Ersättningskrav
 • Hinderersättning

Hävning

 • Hävning enligt allmänna rättsgrunder

Besiktningskostnader

 • Äganderätt till entreprenadmaterial

Huvuddelar

 • Uppdelning av entreprenaden i huvuddelar
 • Reglering i AB 04 beträffande huvuddelar

Tvistehantering

 • Rättslig prövning av tvister
 • Förenklad tvistelösning och överbesiktning
 • Skiljemän
 • Val mellan domstol eller skiljemän

Övningsuppgifter samt praktikfall

Målgrupp

Alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, upphandlar, utför kontrollerar eller besiktigar byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader via upphandlingsformen totalentreprenad: - beställare, upphandlare, konsulter, arkitekter, projektörer, entreprenörer/utförare, leverantörer, byggledare, kontrollanter, besiktningsmän med flera.

Förkunskaper

Erfarenheter från branschen.

Kurstillfällen

ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06

1 dag

fr. 5 900 kr

exkl. moms

 • 28 sep 2022

  Distans

  Platser kvar

 • 22 mar 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 25 sep 2023

  Göteborg

  Platser kvar