Entreprenadjuridik

AMA Hus 21

Få kunskap om nyheter och regler för användning av AMA Hus 21.  

Boka kurs

Kursnr. 4257

1 dag

fr. 6 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

AMA Hus uppdateras numera oftare. Från tidigare intervall på 10-15 år uppdateras numera AMA vart 3-4 år.

De tillhörande dokumenten Råd och anvisningar (RA Hus) samt Mät och Ersättningsregler (MER Hus) är väsentliga och uppdateras med samma intervall som AMA HUS.
Fuktfrågor, miljöfrågor, nya material, många texter i samband med tätskikt på tak har omarbetats, samt att hela kapitlet om märkning, kontroll och dokumentation har fått helt nya koder. Andra nyheter är rådstexter om hur man tolkar toleranskrav. Hela AMA hus har gåtts igenom gällande trä och massivträ men även uppdatering mot 1090-serien (Standard). Många nyheter har tillkommit vad gäller beläggningar och beklädnader inomhus. Inte minst nya material och ny teknik vad gäller kakel, klinker och golv av massivträ, samt nya krav på tätskikt i våtrum. Avsnittet om fästdon har utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon och mer om korrosivitet.

Öppen eller företagsanpassad kurs
Är ni många från samma företag som vill gå kursen? Då föreslår vi att ni bokar en företagsanpassad kurs, anpassad utifrån just era behov. Läs mer om företagsanpassad utbildning här.

Du lär dig

 • Genomgång av AMA Hus och tillhörande RA Hus samt MER Hus
 • Upprätta en teknisk byggbeskrivning
 • Viktiga nyheter i AMA Hus 21

Passar dig som är

 • Projektör som upprättar beskrivningar
 • Entreprenör, beställare eller konsult som läser och ska förstå en teknisk beskrivning

Innehåll

 • Kort historik om BSAB-systemet, uppbyggnad och struktur
 • Övergripande genomgång av AMA Hus 21 och RA 
 • Hur man upprättar en teknisk byggbeskrivning och byggdelsbeskrivning enligt AMA Hus 21
 • Hur man läser de olika handlingarna i ett förfrågningsunderlag med ett perspektiv från beskrivningen.

Målgrupp

Kursen passar dig som:

 • Upprättar beskrivningar (projektörer)
 • Läser beskrivningar (entreprenörer, beställare, konsulter)
 • Använder beskrivningar i sitt arbete (entreprenörer)
 • Skall förstå en teknisk beskrivning (entreprenörer, beställare, konsulter)

Förkunskaper

Kunskaper och erfarenheter inom byggbranschen. Har kommit i kontakt med beskrivningar i arbetet.

Kurstillfällen

AMA Hus 21

1 dag

fr. 6 900 kr

exkl. moms

 • 27 maj 2024

  Göteborg

  Platser kvar