Entreprenadjuridik

AMA Hus 21

Få kunskap om nyheter och regler för användning av AMA Hus 21.  

Boka kurs

Kursnr. 4257

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

AMA Hus uppdateras numera oftare. Från tidigare intervall på 10-15 år uppdateras numera AMA vart 3-4 år.

De tillhörande dokumenten Råd och anvisningar (RA) samt Mät och Ersättningsregler (MER Hus) är väsentliga och uppdateras med samma intervall som AMA HUS. Fuktfrågor, nya material, vitvaror samt en helt ny del om utsättning och inmätning på grund av teknikutvecklingen. Andra nyheter är rådstexter om hur man tolkar toleranskrav. Många nyheter har tillkommit vad gäller beläggningar och beklädnader inomhus. Inte minst nya material och ny teknik vad gäller kakel, klinker och golv av massivträ, samt nya krav på tätskikt i våtrum. Avsnittet om fästdon har utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon och mer om korrosivitet.

Du lär dig

 • Genomgång av AMA Hus och tillhörande RA
 • Upprätta en teknisk byggbeskrivning
 • Viktiga nyheter i AMA Hus 21

Passar dig som är

 • Projektör som upprättar beskrivningar
 • Entreprenörer, beställare, konsulter som läser och ska förstå en teknisk beskrivning

Innehåll

 • Kort historik om AMABSAB-systemet
 • Genomgång av AMA Hus 21 och RA i stora drag
 • Hur man upprättar en teknisk byggbeskrivning och byggdelsbeskrivning enligt AMA Hus 21
 • Hur sam läser man de olika handlingarna i ett förfrågningsunderlag med ett perspektiv från beskrivningen.

Målgrupp

Kursen passar personer som:

 • Upprättar beskrivningar (projektörer)
 • Läser beskrivningar (entreprenörer, beställare, konsulter)
 • Använder beskrivningar i sitt arbete (entreprenörer)
 • Skall förstå en teknisk beskrivning (entreprenörer, beställare, konsulter)

Förkunskaper

Kunskaper och erfarenheter inom byggbranschen. Har kommit i kontakt med beskrivningar i arbetet.

Kurstillfällen

AMA Hus 21

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se