Entreprenadjuridik

AMA AF 21

Administrativa föreskrifter grundas på koderna i AMA AF. Det är väsentligt för parterna att förstå systemet och råden för att upprätta och förstå en beskrivning.

Boka kurs

Kursnr. 3409

1 dag

fr. 6 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om AMA AF 21 samt dess aktuella råd och anvisningar.

AMA AF är ett förbättrat och tidsanpassat hjälpmedel för upprättande av Administrativa Föreskrifter för byggentreprenader (hus, mark, anläggning, installation). Dessutom är den utformad för att kunna användas både i totalentreprenader och i utförande entreprenader. AMA AF inkluderar RA-råd och anvisningar som hjälpmedel för upprättande av administrativa föreskrifter.

I AMA AF 21 är förändringar i AMA-nytts beskrivningsdel inarbetade. Samtidigt har ändringar på grund av nyare lagstiftning tillkommit. Några viktiga nyheter i AMA AF 21:

 • nya koder, rubriker och texter om LOU
 • nya avsnitt om miljöklassnings system
 • revideringar avseende arbetsmiljösamordning (BAS)
 • Revideringar avseende nya PBL och KA
 • omflyttning av kapitel för ökad tydlighet

AMA AF är inriktad på kvalitetssäkring, miljö- och kretsloppsarbete samt säkerhet och arbetsmiljö.

AMA AF uppdateras löpande via AMA nytt. Kursen behandlar framöver även väsentliga ändringar av AMA AF.

Du lär dig

 • Upprätta administrativa föreskrifter
 • Tolka och tillämpa entreprenadavtal
 • Tillhörande råd och anvisningar som hjälpmedel

Passar dig som är

 • Upprättar eller tolkar förfrågningsunderlag och/eller entreprenadkontrakt.

Innehåll

 • AMA AF:s Avtalsrättsliga betydelse
 • Regler för användande
 • Nyheter i AMA AF 21 och väsentliga ändringar i AMA Nytt.
 • Genomgång av AMA AF 21 med kopplingar till Råd och anvisningar
 • Kopplingar till AB 04 och ABT 06
 • Referenser och dess innebörd
 • Kvalitets- miljö och arbetsmiljösäkring
 • Revisioner
 • Grupparbete/övningar
 • Frågor och praktikfall

Målgrupp

Beställare, upphandlare, projektörer, konsulter, kalkylatorer, inköpare, projektledare, entreprenörer m fl, i såväl offentlig som privat verksamhet.

Förkunskaper

Erfarenhet från bygg-, installations eller anläggningsentreprenader.

Kurstillfällen

AMA AF 21

1 dag

fr. 6 900 kr

exkl. moms

 • 26 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 16 sep 2025

  Stockholm

  Platser kvar