Byggledning

Sakkunnig tillgänglighet - TIL 2

Kursen är förberedande inför provet till certifierad Sakkunnig i tillgänglighet

Boka kurs

Kursnr. 4704

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Utbildningen förbereder dig för att bli certifierad Sakkunnig tillgänglighet enligt TIL 2.Kursen går igenom gällande lagstiftning i ämnet och ger kunskap om olika funktionsnedsättningar. Den sakkunniges roll samt befogenheter och ansvar behandlas också i utbildningen. Fakta om bygglagstiftningen varvas med konkreta exempel.

Kiwa Sveriges provtillfällen
Efter avslutad kurs finns tillfälle att på flera orter avlägga skriftligt prov för att sedan söka certifiering.

Kiwa Sveriges aktuella provtillfällen hittar du här

Du lär dig

 • Olika funktionsnedsättningar och hinder i byggd miljö
 • Samhällets krav på tillgänglighet i byggnader och närmiljöer
 • Ansvar och befogenheter i rollen som sakkunnig

Passar dig som

 • Skall certifiera dig som Sakkunnig inom tillgänglighet
 • Arkitekter Ingenjörer med byggteknisk inriktning
 • Vill lära dig mer om tillgänglighet

Innehåll

Övergripande regelverk - funktionshinder och funktionsnedsättning i Sverige och Europa.

 • Nationella mål när det gäller handikappolitiken
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – 2006

Genomgång av svensk lagstiftning i ämnet, utvalda delar - PBL, PBF, BBR, ALM 1, HIN 3, TIL 2

 • Genomgång av paragrafer
 • Skillnader mellan olika föreskrifter och när de gäller
 • Skillnaden i bedömning när det gäller nybyggnad, ombyggnad och annan ändring
 • Sanktioner om lagstiftning inte följs

Övriga lagar och föreskrifter

 • Arbetsmiljölagen, AFS, Diskrimineringslagen, Bostadsanpassningslagen osv.

Olika typer av funktionsnedsättningar och vilka svårigheter det medför i byggd miljö.

 • Vilka typer av funktionsnedsättning tar BBR upp
 • Var finns de största problemen
 • Hur stor är gruppen

Rollen som Sakkunnig kontrollant, ansvar och befogenheter.

 • Ansvar
 • Beslut och bedömningar – vad kan man göra och vilka ska man överlämna till kommunen?
 • Praktiska exempel på sådant som ofta blir fel

Kunskapsfrågor för att testa det som lärts in

Övrigt: I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Målgrupp

Arkitekter och ingenjörer med byggteknisk inriktning som vill bli certifierade sakkunniga kontrollanter i tillgänglighet. Övriga intresserade som vill lära sig mer om tillgänglighet är också välkomna.

Förkunskaper

Kursen är förberedande inför att skriva Certifierings prov ”Sakkunnig av tillgänglighet TIL2”. Förkunskaper bör därför vara i nivå med de kunskaps- och erfarenhets-krav som Kiwa ställer för att få bli certifierad som ”Sakkunnig av tillgänglighet TIL2” som utgår från Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:18) om certifiering av sakkunniga av tillgänglighet - Boverket

Erfarenhet av byggprocessen, t.ex. plan- och bygglovhandläggning. Erfarenhet av projekteringsskeden eller byggskeden är också värdefullt. Läs mer om de fullständiga kompetenskraven inför certifiering på Boverkets hemsida

Omdömen

Super ⭐⭐⭐⭐⭐

Nadezda Shanat - Arkitekt MSA

Det var riktigt pedagogiskt och lätt att följa. Allt var jättebra strukturerat så man kunde hänga med lätt över hela kursen. Monika har gjort ett jättebra jobb, man känner sig riktig nöjd när man deltar i kursen med en sådan kunnig och duktig person! Riktigt bra med den praktiska delen, bilder/övningar, och vi fick sitta i grupper och diskutera tillsammans olika exempel, då även förståelse för materialet blev bättre och man kommer ihåg den senare bättre också. Tack igen!

Nadezda Shanat - Arkitekt MSA

Väldigt bra föreläsare och funkade toppen med digital föreläsning!!

Mycket föll på plats! Fick en jättebra överblick och struktur på ett lite rörigt område.

Kurstillfällen

Sakkunnig tillgänglighet - TIL 2

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 3-4 jun 2024

  Distans

  Fåtal platser

 • 12-13 sep 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 11-12 nov 2024

  Distans

  Platser kvar