Byggledning

Kontrollansvarig - N och K enligt PBL

Du får god kunskap om rollen som KA och gällande regelverk inför certifieringstentamen.

Boka kurs

Kursnr. 4106

3 dagar

fr. 14 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen är skapad för dig som vill bli certifierad KA enligt PBL och behöver goda kunskaper om bygglagstiftning för att se till att byggherrens projekt uppfyller kraven.

Utbildningen ger värdefull kompetens inom byggprocessen och dess ingående delar med angränsande regler och kontroll- och rivningsplaner samt byggherrens och kontrollansvariges roller ur ett kontrollperspektiv.

Alla kontrollansvariga måste vara certifierade enligt lag och vara med från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder.

Du lär dig

 • Bistå i upprättande av en kontrollplan
 • Löpande följa upp kontrollen av ett byggprojekt
 • Bygglagstiftning

Passar dig som är

 • Vill certifiera dig som KA
 • Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare som vill ha kunskap om KAs arbete

Innehåll

Under kursen varvar vi teori med övningsuppgifter

 • Regelverket – Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och Byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler BBR
 • Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Byggprocessen ur ett KA perspektiv
 • Handläggning och genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Tillsyn och påföljder, Byggnadsnämndens uppgifter, överklaganden
 • Konstruktionsregler och Eurocodes
 • Övergripande om ledningssystem, kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken och avfallsförordningen
 • Regler om- tillgänglighet, byggprodukter, skyddsrum- och certifiering av sakkunniga och kontrollanter
 • Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT och ABS
 • Att arbeta som KA och upprätta en kontrollplan
 • Inför tentamen

Upplägg på kursen

Kursen är upplagd enligt strukturen: förstudier + 3 dagars intensivkurs + inläsningsperiod

1. Förstudiematerial skickas ut före kursstart
2. 3 dagars intensivkurs
3. Inläsningsperiod med möjlighet att arbeta med frågebank och övningstenta som finns i kursmaterialet.

För certifiering bokar du som deltagare tentamen separat hos Kiwa eller RISE. Certifieringsorganen har schemalagda tentamensdagar på många platser i landet och datum presenteras på kursen.

Omdömen

Brett kunskapsområde med en otroligt bra kursledare som gjorde det enkelt att hänga med.

Väldigt duktig lärare som engagerade sig i diskussioner.

Förkunskaper

För att gå kursen krävs inga förkunskaper men vill du bli certifierad krävs följande:

Krav för att bli certifierad kontrollansvarig

 • Teknisk utbildning – (en person som saknar formell teoretisk utbildning men har minst tio års erfarenhet kan ändå bli certifierad)
 • Erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet
 • Lämplighet för uppgiften
 • God kunskap om PBL, PBF, BBR, EKS och kontrollplaner
 • Intyg från godkänd tentamen
 • Certifikatet gäller i fem år och därefter krävs en ny tentamen

Läs mer kring fullständiga kompetenskrav och uppdelningen av de två behörighetsklasser N och K på Boverkets hemsida. Certifiering får endast utfärdas av certifieringsorganen- KIWA eller RISE som är ackrediterade av myndigheten Swedac. På certifieringsorganens hemsidor KIWA eller RISE kan du läsa mer om certifieringsprocessen, prov och ansökan.

Målgrupp

Blivande kontrollansvariga och övriga som vill ha motsvarande kompetens – till exempel på beställar- eller myndighetssidan.

Kurstillfällen

Kontrollansvarig - N och K enligt PBL

3 dagar

fr. 14 900 kr

exkl. moms

 • 26-28 sep 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 4-6 dec 2023

  Göteborg

  Platser kvar