Byggledning

Klimatdeklarationer för byggnader

Lär dig om klimatpåverkan från byggprocessen och hur du gör en klimatdeklaration

Boka kurs

Kursnr. 4705

1 dag

fr. 7 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Med kursen kommer du att lära dig om klimatpåverkan i byggprocessens olika skeden och materialval och byggsystems inverkan. Du får en introduktion till livscykelanalys och lär dig upprätta en klimatdeklaration i ett byggprojekt. Vi fördjupar oss kring kriterier för klimatpåverkan i olika certifieringssystem samt studerar metoder och verktyg för utförande av en klimatdeklaration. Lagen om att alla nya byggnader ska klimatdeklareras trädde i kraft 1 januari 2022. Boverket kan ta ut en sanktionsavgift om:

 • En klimatdeklaration saknas
 • Är felaktig, eller om
 • Byggherren inte kan lämna en skälig förklaring till varför uppgifterna inte stämmer.


Syftet med lagen är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet som har en mycket stor påverkan. Med rätt mål, krav och strategier kan du i hög grad minska en byggnads klimatpåverkan.

Du lär dig

 • Bakgrunden till lagkravet och vad det innebär i praktiken
 • Hur du tar fram en klimatberäkning och underlag för klimatdeklaration
 • Om byggnadens livscykel och materialval
 • Minska klimatpåverkan från byggskedet
 • Om olika verktyg och kriterier i olika certifieringssystem

Passar dig som är

 • Fastighetsägare, konsult, entreprenör eller förvaltare
 • Bygglovhandläggare
 • Ansvarig för att utföra klimatdeklaration
 • Kravställare i samband med upphandlingar
 • Projektör och som medverkar vid system- och materialval
 • Inköpare av system och material
 • Arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor inom bygg och fastighetsbranschen

Innehåll

 • Bebyggelsens klimatpåverkan (termer)

 • Klimatutsläpp i byggsektorns värdekedja - klimatpåverkan från en byggnads livscykel

 • Bygg- och fastighetssektorn avgörande för klimatutmaningen (mål/krav/åtaganden)

 • Klimatdeklaration – bakgrund till lagkravet och vad det innebär i praktiken

 • Introduktion till klimatberäkningar av byggnader och livscykelanalys (LCA-metodik)

 • Källor för indata till beräkningar: schabloner, EPD/Data

 • Klimatberäkning i byggprocessens olika skeden

 • Kriterier i olika miljöcertifieringssystem

 • Beräkningsprogram och hjälpverktyg att använda

 • Lär dig ta fram en klimatberäkning och underlag för klimatdeklaration

 • Klimatpåverkan från olika material och byggsystem

 • Klimatpåverkan i nyproduktion jämfört med ombyggnadsprocessen

Förkunskaper

Grundläggande kunskap och erfarenhet om byggprocessen

Målgrupp

Verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen som behöver kunskap om klimatpåverkan i byggprocessens olika skeden och ska kunna ta fram och/eller förstå en klimatdeklaration.

Kurstillfällen

Var med på plats eller på distans. Du kommer att kunna interagera och ställa frågor till både kursledare och kursdeltagare under kursens gång.

Klimatdeklarationer för byggnader

1 dag

fr. 7 900 kr

exkl. moms

 • 23 mar 2022

  Göteborg alt. distans

  Platser kvar

 • 1 jun 2022

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

 • 6 sep 2022

  Göteborg alt. distans

  Platser kvar

 • 30 nov 2022

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Kursledare

Per Andersson

Per Andersson har över 25 års erfarenhet av miljö och hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen, som konsult, entreprenör samt fastighetsägare/byggherre. Per är grundare och ägare av konsultföretaget Sustainacon Sweden AB som dagligen arbetar med hållbar utveckling inom stadsutveckling, bygg, anläggning och fastighetsförvaltning. Per har deltagit i utveckling av olika miljöcertifieringssystem och införande av kriterier för minskad klimatpåverkan i byggprocessen.

Relaterade kurser