Byggledning

Fuktsäkert byggande

Med kursen får du ökad medvetenheten och kunskap kring aktuella fuktfrågor i kombination med ökade energikrav och en sund inomhusmiljö.

Boka kurs

Kursnr. 8397

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Idag läggs alltför mycket pengar på att åtgärda skador i befintliga och nyproducerade byggnader. Kostnader och skador som inte skulle behöva förekomma om högre kunskap om riskerna fanns. Nu erbjuder vi en utbildning med fokus på att stärka kunskapen och medvetenheten i alla led för ett fuktsäkrare fastighetsbestånd. Kursen tar upp de vanligaste förekommande misstagen och fallgroparna samt ger praktiska råd och tips för att hamna rätt med projektet redan från start - från det inledande planeringsarbetet, genom hela produktionen och vidare in i förvaltningsskedet. Fuktsäkert byggande från projektering till förvaltning är en utbildning som ger dig kunskap att aktivt bidra till friska hus. Utbildningen innehåller förutom föreläsningar även praktiska grupparbeten och diskussioner.

Du lär dig

 • Fuktsäkert byggande från projektering till förvaltning
 • Aktuella fuktfrågor i kombination med energikrav och inomhusmiljö
 • Vinsten av att göra rätt från början

Passar dig som är

 • Förvaltare av fastigheter
 • Byggherrar och arbetsledare
 • Arkitekter och projektörer

Innehåll

 • Grundläggande fuktteori
 • Materiallära
 • Fuktskador
 • Fuktsäkerhetsprojektering (Bygga F)
 • Ritningsgranskning
 • Regler och krav
 • Branschstandarder
 • Miljöcertifieringar
 • Fuktsäker produktion
 • Materialhantering
 • Mätningar och verifieringar
 • Fuktronder
 • Förvaltningsaspekter

Målgrupp

Projektörer (arkitekt, konstruktör, VVS), kontrollansvariga (KA), projekteringsledare, byggledare, byggherrar, husleverantörer, platschefer, arbetsledare, förvaltare och fastighetsägare.

Förkunskaper

Grundläggande byggnadsteknisk kunskap.

Kurstillfällen

Fuktsäkert byggande

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 15-16 nov 2023

  Stockholm

  Platser kvar