Arbetsgivaransvar

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Få verktygen hur du och din organisation skall arbeta med arbetsmiljöfrågor för att öka säkerheten och trivseln i företaget

Boka kurs

Kursnr. 8298

2 dagar

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Alla har rätt till bra arbetsmiljö och det är varje arbetsgivares ansvar att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. Denna kurs ger dig ett helhetsperspektiv för hur regelverket är uppbyggt och hur du rent praktiskt genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation.

Under två dagar får du utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som är en förutsättning för att kunna bedriva arbetsmiljöarbete på bästa sätt. Du kommer att få konkreta modeller och verktyg för hur du upptäcker och hanterar risker i det förebyggande arbetet samt hur både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) kan förbättras. Kursen varvar föreläsningar med övningar, diskussioner, grupparbeten och reflektioner kring egna erfarenheter.

Med denna grundläggande utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2023:1) och planering och organisering (AFS 2023:2) får du grunden till ert arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025.

Arbetsmiljö för chefer, arbetsledare och skyddsombud

Du lär dig

 • Hantera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
 • Samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och anställda
 • Sambandet mellan arbetsmiljö och en välmående verksamhet

Passar dig som

 • Arbetar med arbetsmiljöfrågor
 • Arbetar i arbetsledande position allt från teamledare till VD
 • Ska företräda arbetsgivaren eller representera kollegorna i arbetsmiljöfrågor

Innehåll

Arbetsmiljölagen

 • Grundläggande regelverk och arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
 • Roller och ansvar
 • Samverkan

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2023:1

 • Om att förebygga risk för ohälsa och olycksfall samt främja en god säkerhetskultur
 • Olika undersökningsmetoder för den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Riskbedömningar, åtgärder och uppföljning
 • Policy och rutiner och tillbudsrapportering
 • Uppgiftsfördelning, befogenheter och kunskaper

Planering och organisering av arbetsmiljöarbetet (OSA) AFS 2023:2

 • Fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Om att förebygga risk för ohälsa och främja hälsa, trivsel och goda prestationer kopplat till arbetsvillkor och arbetsklimat
 • Arbetsvillkor; ledning, styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av uppgifter samt krav, resurser och ansvar
 • Arbetsklimat; socialt samspel, samarbete och socialt stöd

Delar ur följande föreskrifter berörs också under utbildningen;

 • Arbetsanpassning
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Våld och hot om våld
 • Ensamarbete

Målgrupp

För dig som behöver kunskaper om korrekt hantering av arbetsmiljöfrågor. Exempelvis arbetsgivare, chef, arbetsledare, skyddsombud eller andra som i sin yrkesroll behöver hantera arbetsmiljöfrågor.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper

Kursledare

Maria Johansson

Maria JohanssonMaria är kursledaren som med pedagogisk skicklighet leder utbildningar som genomsyras av hög delaktighet, dialog och engagemang. Hon skapar förståelse för hur hälso-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor hänger ihop. Med flera års erfarenhet av att jobba med främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kopplat till arbetsbelastning, arbetstider och arbetsklimat delar hon med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att skapa friska arbetsplatser.

Maria driver sitt eget konsultföretag, OSA-konsulten där hon utbildar inom arbetsmiljö generellt och inom organisatorisk och social arbetsmiljö specifikt. Maria har en Filosofi Kandidatexamen i Pedagogik med inriktning Hälsopromotion, är Diplomerad Arbetsmiljöutbildare för Prevent samt utbildad Katalyserande Coach (Gothia Akademi).

Superduktig! Hoppas att fler får tillfälle att gå en kurs med henne

Sagt om Maria av tidigare deltagare

Hon var toppen! Pedagogisk och kändes erfaren inom området.

Sagt om Maria av tidigare deltagare

Maria var duktig på att engagera hela gruppen och det kändes aldrig tråkigt. Proffsigt!

Sagt om Maria av tidigare deltagare

Kurstillfällen

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

2 dagar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • 21-22 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 6-7 maj 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 17-18 nov 2025

  Göteborg

  Platser kvar

Relaterade kurser