Möt Lennart Berg, en av våra kursledare inom medicinska gaser!

Möt Lennart Berg, en av våra kursledare inom medicinska gaser!

Lennart Berg är kursledare på vår kurs Centralgasanläggningar för drifttekniker. Han har gedigen erfarenhet inom området. Vi fick möjlighet att ta del av hans tankar om centralgasanläggningar och hur regelverket har förändrats under tiden han har varit aktiv inom området. Läs intervjun med honom här!

Hej Lennart,

Vill du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?

Jag har varit verksam som konsult inom VVS-branschen i cirka 45 år. Efter mina första år som ingenjör inom medicingasområdet tog det ett antal år innan jag började utbilda mig inom ämnet. Jag gick några kurser inom SIFU för att 2002 ta ut min certifiering som besiktningsman. Efter det har det nu gått drygt 20 år med många säkerhetsbesiktningar och årliga driftkontroller på sjukhus inom Norrland och Mellansverige.

Hur har regelverket förändrats sen du började arbeta med det?

Det var i mitten av 1980-talet som jag för första gången kom i kontakt med medicinska centralgasanläggningar. Gävle sjukhus skulle då uppföra en ny akutmottagning och där ingick jag i en projekteringsgrupp. Då fanns det rätt magra regelverk att förhålla sig till, i form av Sprirådet 6.1. I början av 2000-talet började branschen med att ta fram en handbok för vårt fortsatta arbete, HB 370. Den gav oss riktlinjer och rutiner för säkerhets- och kvalitetsarbete. Dess primära uppgift är/var att fungera som stöd för användare av medicinska och andra gaser på sjukhuset och ge information om hur dessa skall hanteras.

Varför är det viktigt att utbilda sig inom medicinska gaser?

Jag upplever att medicingasbranschen hanteras mycket seriöst. Alla inblandade parter tar sina uppgifter på största allvar och inser att det är människors liv som kan äventyras i det fall något fallerar i det vi är sätta att ansvara för. Detta sammantaget tycker jag ger en trygghet för vår patientvård både idag och inför framtiden.

Vad tycker du är det bästa med att hålla utbildningar?

Att hålla utbildningar är mycket stimulerande och givande. Jag träffar människor som oftast är mycket engagerade vilket ger utvecklande samtal och diskussioner.

 

Tack Lennart för att du ställde upp på en intervju, vi ser fram emot att ses på kursen Centralgasanläggningar för drifttekniker framöver!

 

Lennart Berg
Kursledare och expert på centralgasanläggningar. Lennart har varit verksam i VVS-branschen sedan mitten av 1970-talet, omväxlande som konsult och entreprenör. Han arbetar i det egna företaget VVS-PRO Lennart Berg AB.

 

Här kan du hitta alla våra utbildningar inom medicinska gaser.

Alla våra utbildningar inom VVS hittar du här!