Byggledning

Klimatdeklarationer för byggnader

Lär dig om klimatpåverkan från byggprocessen och hur du gör en klimatdeklaration

Boka kurs

Kursnr. 4705

1 dag

fr. 8 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Du kommer att få lära dig om klimatpåverkan i byggprocessens olika skeden, materialval och byggsystems inverkan. Du får en introduktion till livscykelanalys och lär dig upprätta en klimatdeklaration i ett byggprojekt. Vi fördjupar oss kring kriterier för klimatpåverkan i olika certifieringssystem samt studerar metoder och verktyg för utförande av en klimatdeklaration. Lagen om att alla nya byggnader ska klimatdeklareras trädde i kraft 1 januari 2022. Boverket kan ta ut en sanktionsavgift om:

 • En klimatdeklaration saknas
 • Är felaktig, eller om
 • Byggherren inte kan lämna en skälig förklaring till varför uppgifterna inte stämmer.

Du kommer även få kunskaper i hur du gör en klimatbudget för att tydliggöra byggprojektets utsläpp och få förståelse hur du minskar klimatpåverkan. Att analysera beräkningen och sätta en tydlig gräns för utsläppen hjälper dig att ta väl underbyggda beslut.

Du lär dig

 • Bakgrunden till lagkravet och vad det innebär i praktiken
 • Hur du tar fram en klimatberäkning och underlag för klimatdeklaration
 • Om byggnadens livscykel och materialval
 • Minska klimatpåverkan från byggskedet
 • Om olika verktyg och kriterier i olika certifieringssystem

Passar dig som är

 • Fastighetsägare, konsult, entreprenör eller förvaltare
 • Bygglovhandläggare
 • Ansvarig för att utföra klimatdeklaration
 • Kravställare i samband med upphandlingar
 • Projektör och som medverkar vid system- och materialval
 • Inköpare av system och material
 • Arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor inom bygg och fastighetsbranschen

Mer från kursens innehåll:

 • Bebyggelsens klimatpåverkan (termer)

 • Klimatutsläpp i byggsektorns värdekedja - klimatpåverkan från en byggnads livscykel

 • Upprätta en klimatbudget
 • Bygg- och fastighetssektorn avgörande för klimatutmaningen (mål/krav/åtaganden)

 • Klimatdeklaration – bakgrund till lagkravet och vad det innebär i praktiken

 • Introduktion till klimatberäkningar av byggnader och livscykelanalys (LCA-metodik)

 • Källor för indata till beräkningar: schabloner, EPD/Data

 • Klimatberäkning i byggprocessens olika skeden

 • Kriterier i olika miljöcertifieringssystem

 • Beräkningsprogram och hjälpverktyg att använda

 • Lär dig ta fram en klimatberäkning och underlag för klimatdeklaration

 • Klimatpåverkan från olika material och byggsystem

 • Klimatpåverkan i nyproduktion jämfört med ombyggnadsprocessen

 

Syftet med lagen är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet som har en mycket stor påverkan. Med rätt mål, krav och strategier kan du i hög grad minska en byggnads klimatpåverkan.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap och erfarenhet om byggprocessen

Målgrupp

Verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen som behöver kunskap om klimatpåverkan i byggprocessens olika skeden och ska kunna ta fram och/eller förstå en klimatdeklaration.

Kursledare

Per Andersson

Per Andersson har över 25 års erfarenhet av miljö och hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen, som konsult, entreprenör samt fastighetsägare/byggherre.

Han är även är grundare och ägare av konsultföretaget Sustainacon Sweden AB och arbetar dagligen med hållbar utveckling inom stadsutveckling, bygg, anläggning och fastighetsförvaltning. Per har deltagit i utveckling av olika miljöcertifieringssystem och införande av kriterier för minskad klimatpåverkan i byggprocessen.

 

Kurstillfällen

Var med på plats eller på distans. Oavsett vilket så kommer du att kunna interagera och ställa frågor till både kursledare och kursdeltagare under kursens gång.

Klimatdeklarationer för byggnader

1 dag

fr. 8 400 kr

exkl. moms

 • 2 okt 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 28 nov 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 11 mar 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 20 maj 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 2 okt 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 27 nov 2025

  Distans

  Platser kvar

Intervju med föreläsaren

Klimatdeklarera byggnader - Vad innebär det?

Vad är syftet med den nya lagen och vem påverkas?
Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer. Läs hela artikeln 

Relaterade kurser