Lärarfortbildning

Matematiksvårigheter och dyskalkyli

Lär dig mer om utredning, analys och pedagogiska åtgärder för att stötta dina elever!

Boka kurs

Kursnr. 3110

2 dagar

fr. 5 980 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar?

Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning.

Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

Innehåll

 • Teoretisk bakgrund som ger insikt om problematiken
 • Det sociomatematiska arbetssättet
 • Att tillämpa diagnostiska arbetssätt
 • Hur kan vi konkret hjälpa elever med låga prestationer i matematik?

Passar dig som är

 • Matematiklärare
 • Stödpedagog
 • Rektor
 • Elevhälsovårdspersonal
 • Med flera

På programmet

 • - Teoretisk bakgrund som ger insikt om problematiken

  • Förklaringsmodeller till låga prestationer i matematik i svensk och internationell forskning
  • Begreppet dyskalkyli – definitioner och förekomst
  • Orsaker till matematikängslan – hur uppkommer det och hur påverkar det elevernas inlärning?
 • - Det sociomatematiska arbetssättet

  • Lärandet som en social process
  • Utveckling av undervisningen så att den främjar elever i matematik- svårigheter
  • Matematiska samtal i klassrummet – vägar till att hjälpa elever med låga prestationer i matematik
 • - Att tillämpa diagnostiska arbetssätt

  • Utredning och analys – vilka olika diagnosmaterial finns att tillgå för mig som pedagog?
  • Vilka arbetssätt väljer jag med hänsyn till elevernas svårigheter?
  • Genomgång av nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • - Hur kan vi konkret hjälpa elever med låga prestationer i matematik?

  • Tematiskt inslag:
   Ett bärande tema i kursen är åtgärder för att lindra och förebygga matematikängslan. Dessa åtgärder kan omfatta hur vi arbetar med motivation, lust och formativ återkoppling, det vill säga mattecoaching. Hur gör vi matematiken rolig och lättbegriplig för eleverna? Hur välkomnar vi elevernas frågor så att de känner sig trygga i undervisningssituationen? Hur kan vi uppmuntra eleverna genom att använda formativ bedömning? Dessutom går vi igenom hur vi kan hjälpa eleverna att träna arbetsminnet. Vi vill därmed tillsammans med kursdeltagarna skapa en handlingsberedskap att hjälpa eleverna med att bli av med en av de viktigaste orsakerna till att de hamnar i matematikproblem.

  • Exempel på övriga åtgärder:
   - Genomgång av program för färdighetsträning och kognitiv träning
   - Presentation av interventionsprogram för olika stadier
   - Tips på olika slag av läromedel och lektionsupplägg

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli i grundskolan eller på gymnasiet.

Kurstillfällen

Matematiksvårigheter och dyskalkyli

2 dagar

fr. 5 980 kr

exkl. moms

 • 18-19 okt

  Stockholm

  Platser kvar

Kursledare

Namn

Citat