Projektledning

Planhandläggardagarna

KONFERENS Få kunskap och konkreta verktyg inom de mest aktuella planfrågorna. Boka 30-31 maj i kalendern!

Boka kurs

Kursnr. 428400

2 dagar

fr. 6 550 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

På den uppskattade konferensen Planhandläggardagarna varvar vi föreläsningar av experter med framgångsrika praktikfall från små och större kommuner. Under två dagar får du ny kunskap och konkreta verktyg inom de mest aktuella planfrågorna.

Nu planerar vi inför 2023 års konferens och programmet uppdateras löpande. Vill du vara med som talare, eller har du önskemål om vad konferensen ska handla om, hör av dig till oss!

Varmt välkommen!


Ur konferensprogrammet

 • Digitalisering av detaljplanerna
 • Genomgång av aktuella rättsfall
 • Dagvatten i planeringsprocessen
 • Exempel på smidig och kostnadseffektiv planprocess

Så här säger tidigare deltagare

 • "Tyckte det var bra variation och många duktiga föreläsare"
 • "Alla föredrag under konferensen var bra och inspirerande"
 • "Jag gillar att man blir väldigt inspirerad att komma hem till kontoret och försöka förbättra saker och ting. Det bidrar positivt till arbetsviljan"

4,28 i helhetsbetyg på senaste genomförandet

Målgrupp

Den här konferensen lämpar sig utmärkt för dig som exempelvis är; planarkitekt, planeringsarkitekt, planhandläggare, planchef, enhetschef, översiktsplanerare, detaljplanerare mm.

Program

Programmet är under bearbetning och kommer att publiceras fullständigt under januari 

 • - Moderator Susann Sass-Jonsson inleder konferensen

  Susann är utbildad civilingenjör på KTH med inriktning lantmäteri, mark- och fastighetsteknik och arbetar sedan flera år tillbaka som plansamordnare och projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm, där hon har skaffat sig bred erfarenhet av planfrågor. Susann tror att vägen fram till långsiktiga hållbara lösningar är genom att planera utifrån devisen att ingen aktör äger ensam frågan och på konferensen är det hon som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

  Susann Sass-Jonsson
  Susann Sass-Jonsson

  Plansamordnare och projektledare, Länsstyrelsen Stockholm

 • - Arbeta dig fram till plankartan på bästa sätt

  Passet innehåller praktiska tips på hur du ska tänka och vilka frågor du ska ställa dig för att på ett effektivt sätt arbeta dig fram till en väl avvägd plankarta som fungerar i praktiken.

  • Vilka bestämmelser bör du ha med och vilka bör du undvika?
  • Effekter av ett genomtänkt och noggrant arbete med plankartan och hur det påverkar planprocessen
  Kalle Gustafsson, Planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter AB
  Kalle Gustafsson, Planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter AB

  Kalle är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska högskola och har upprättat ett mycket stort antal detaljplaner. Han har stor erfarenhet av komplexa planarbeten och god kunskap om plan-och bygglagen vilket gjort att han har agerat rådgivare åt ett flertal kommuner.

 • - Framgångsrik projektledning för planhandläggare

  Under denna timme får du insikt i projektledning som begrepp och särskilt dess användbarhet i stadsplaneringen. Vi går igenom vad rollen som en projektledande planhandläggare innebär, hur du kan utveckla din ledarförmåga och ur du kan samarbeta effektivt i en grupp. Då får även ta del av konkreta tips och metoder för att bli mer framgångsrik i din projektledning

  • Betydelsen av begreppen projekt, process och projektledning
  • Att balansera rollen som både planhandläggare och projektledare
  • Förmågan att skapa och leda en arbetsgrupp
  • Att våga fatta beslut, hantera komplexa planprojekt och utmanande beteenden
  Erik Mejer, Affärsutvecklingsledare Stadsplanering, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco
  Erik Mejer, Affärsutvecklingsledare Stadsplanering, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco

  Erik har arbetat som projektledare i rollen som planarkitekt under flera år och har stor praktisk erfarenhet från kommunalt, statligt och privat arbete. Han har en magisterexamen från Blekinge Tekniska Högskola i fysisk planering och har även gått diverse kurser och utbildningar inom ledarskap och processledning, bland annat på KTH. Erik är även kursledare på SIFUs uppskattade kurser ”Projektledning för planhandläggare”.

 • - Genomgång av aktuella rättsfall utifrån PBL

  På passet går vi igenom det senaste årets praxis på PBL-området utifrån vägledande domar från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

  • Genomgång av relevanta fall
  • Fokus detaljplan, bygglov, tillsyn och processuella frågor
  Malin Wik, Stf Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen Avdelning 4, Nacka tingsrätt
  Malin Wik, Stf Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen Avdelning 4, Nacka tingsrätt

  Malin arbetar som rådman vid Mark- och miljödomstolen i Nacka. Hon har tidigare varit hovrättsråd vid Mark- och miljööverdomstolen och arbetat på Miljödepartementet och har en mångårig erfarenhet av miljörätt och plan- och bygglagstiftningen.

 • -

 • - WORKSHOP: Aktuella frågeställningar och krav i detaljplaneprocessen

  För att lyckas med din planläggning och med regleringen av plankartan behöver du veta hur du ska behandla frågeställningar som uppkommer under planprocessens gång. Hur bör du tänka när det gäller reglering av plankartan i förhållande till bullerförordningen? Hur ska du tänka när det gäller dagvattenhantering och utformning av allmänna platser? Eftermiddagen varvas med föreläsning och gruppsamtal där du tillsammans med kollegor diskuterar aktuella frågeställningar som du ofta stöter på under ditt planarbete. Du får ta del av andras utmaningar och framgångsfaktorer och har möjlighet att lyfta dina funderingar.

  Vi går bl.a. igenom:

  Rättsfall – hur påverkar dessa utformningen av planer och processen
  Buller – bullerförordningen och reglering i plankartan
  Flexibla planer – möjligheter och fallgropar
  Allmänna platser – avvägningen mellan kvalitet och kvantitet

  Workshopen leds av Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter
  Workshopen leds av Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter

  Rådhuset Arkitekter är ett planeringskontor som funnits i 25 år och har stor erfarenhet av arbete i alla skeden av planprocessen. Kalle är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska högskola och har under de 13 år som han arbetat på Rådhuset Arkitekter upprättat ett mycket stort antal detaljplaner för både privata kunder och kommuner. Han har erfarenhet av komplexa planarbeten och god kunskap om plan-och bygglagen.

Boka här

Planhandläggardagarna

2 dagar

fr. 6 550 kr

exkl. moms

 • 30-31 maj 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

 

Boka tidigt för bästa pris!   

  Konferens Workshop (separat bokningsbar)
Till och med 31 mars: 6550 kr 2950 kr
Till och med 28 april: 7350 kr 3350 kr
Från och med 29 april: 8350 kr 3950 kr

Konferenspaket tillkommer för deltagare på platsEndast konferens: 510 kr (lunch dag 2 ingår inte)
Konferens och workshop: 790 kr

 

Relaterade kurser