Projektledning

Planhandläggardagarna

KONFERENS 30-31 maj 2023 på distans.
Få kunskap och konkreta verktyg inom aktuella planfrågor!

Boka kurs

Kursnr. 428400

2 dagar

fr. 8 350 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till för dig som arbetar med planhandläggning. Utmaningar kring klimatförändring, digitalisering och behov av nya bostäder är några av dem.

På den uppskattade konferensen Planhandläggardagarna går vi under två dagar igenom en rad av de utmaningar du brottas med. Du får bland annat inspiration och praktiska tips från kommuner som ligger i framkant i planeringsarbetet. Du får även ta del av aktuella rättsfall, utveckla dina kunskaper inom projektledning och nätverka med kollegor från stora delar av landet. 

Varmt välkommen!


Ur konferensprogrammet

 • Digitalisering
 • Genomgång av aktuella rättsfall
 • Dagvatten i planeringsprocessen
 • Projektledning för planhandläggare
 • Plankarta och planbestämmelser

Intervjuer med några av talarna

Målgrupp

Den här konferensen lämpar sig utmärkt för dig som exempelvis är; planarkitekt, planeringsarkitekt, planhandläggare, planchef, enhetschef, översiktsplanerare, detaljplanerare mm.

Program

Ladda ner programmet

Konferensprogram PLANHANDLÄGGARDAGARNA 2023

Tisdag 30 maj 2023

 • 9:00 - Inloggningen öppnar

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 9:30 - Moderator: Susann Sass Jonsson hälsar välkommen och inleder konferensen

  Susann är utbildad civilingenjör på KTH med inriktning lantmäteri, mark- och fastighetsteknik och arbetar sedan flera år tillbaka som plansamordnare och projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm, där hon har skaffat sig bred erfarenhet av planfrågor. Susann tror att vägen fram till långsiktiga hållbara lösningar är genom att planera utifrån devisen att ingen aktör äger ensam frågan och på konferensen är det hon som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

  Susann Sass-Jonsson
  Susann Sass-Jonsson

  Plansamordnare och projektledare, Länsstyrelsen Stockholm

 • 9:35 – 10:25 - Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen

  Värmdö kommun har under flera år arbetat med att digitalisera befintliga detaljplaner – ett arbete där de ligger i framkant och som även har inspirerat andra. Ta del av deras erfarenheter av arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och vilken nytta de nu börjar se samt vilket deras nästa steg är. 

  • Varför ska vi digitalisera?
  • Vikten av rätt kvalitet på data
  • Fastighetsgränser – varför är det så viktigt när vi blir digitala?
  Malin Sträng, avdelningschef Kart och GIS, Värmdö kommun
  Malin Sträng, avdelningschef Kart och GIS, Värmdö kommun

  Malin brinner för digitalisering och nyttan av digitalisering. Hon är ordförande för Storstockholms geodataråd samt styrelsemedlem i Geoforum Sverige. 2021 fick Malin företaget Avekis pris som ”Årets förnyare” för sitt arbete med innovation och nytänk.

 • 10:35-11:45 - Framgångsrik projektledning för planhandläggare

  Under denna timme får du insikt i projektledning som begrepp och särskilt dess användbarhet i stadsplaneringen. Vi går igenom vad rollen som en projektledande planhandläggare innebär, hur du kan utveckla din ledarförmåga och hur du kan samarbeta effektivt i en grupp. Du får även ta del av konkreta tips och metoder för att bli mer framgångsrik i din projektledning.

  • Betydelsen av begreppen projekt, process och projektledning
  • Att balansera rollen som både planhandläggare och projektledare
  • Förmågan att skapa och leda en arbetsgrupp
  • Att våga fatta beslut, hantera komplexa planprojekt och utmanande beteenden
  Erik Mejer, affärsutvecklingsledare stadsplanering, planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco
  Erik Mejer, affärsutvecklingsledare stadsplanering, planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco

  Erik har arbetat som projektledare i rollen som planarkitekt under flera år och har stor praktisk erfarenhet från kommunalt, statligt och privat arbete. Han har en magisterexamen från Blekinge Tekniska Högskola i fysisk planering och har även gått diverse kurser och utbildningar inom ledarskap och processledning, bland annat på KTH. Erik är även kursledare på SIFUs uppskattade kurser ”Projektledning för planhandläggare”.

 • 11:45 - Lunch

 • 12:45-13:30 - Att flytta en stad – erfarenheter från Kirunas planeringsarbete

  Under flera års tid har flytten av Kiruna och arbetet med stadsutvecklingen pågått. En stor utmaning är att planeringen sker i realtid – steget från planering till byggande är kort och förutsättningarna för planering kan ändras från dag till dag.

  På passet får du ta del av utmaningar och möjligheter i arbetet och vad som hade gjorts annorlunda om arbetet hade påbörjats idag.

  • Så identifierar vi vad det är som ska exploateras
  • Erfarenheter kring flexibla detaljplaner
  • Vikten av fungerande team
  Nina Eliasson, enhetschef plan, stadsbyggnadsavdelningen, Kiruna kommun
  Nina Eliasson, enhetschef plan, stadsbyggnadsavdelningen, Kiruna kommun
 • 13.40-14:40 - Genomgång av aktuella rättsfall utifrån PBL

  På passet går vi igenom det senaste årets praxis på PBL-området utifrån vägledande domar från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

  • Genomgång av relevanta fall
  • Fokus detaljplan, bygglov, tillsyn och processuella frågor
  Malin Wik, Stf chefsrådman, Mark- och miljödomstolen Avdelning 4, Nacka tingsrätt
  Malin Wik, Stf chefsrådman, Mark- och miljödomstolen Avdelning 4, Nacka tingsrätt

  Malin arbetar som rådman vid Mark- och miljödomstolen i Nacka. Hon har tidigare varit hovrättsråd vid Mark- och miljööverdomstolen och arbetat på Miljödepartementet och har en mångårig erfarenhet av miljörätt och plan- och bygglagstiftningen.

 • 14:40-15:00 - Eftermiddagskaffe

 • 15:00-15:50 - Kulturmiljö som identitetsskapande och drivande kraft i stadsbyggnadsprojekt

  Karlshamns kommun har under flera år arbetat strategiskt med kulturmiljöfrågor. Medborgardialog i samband med framtagande av ”Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad” och den årliga ”Arkitekturveckan”, som riktar sig mot den breda allmänheten, har resulterat i bättre dialog med kommunens fastighetsägare, företagare och medborgare.

  • På vilket sätt kan strategiskt arbete med kulturmiljöfrågor hjälpa oss i framtagandet av detaljplaner?
  • Värdefulla och inspirerande tips och metoder för att lösa utmaningar kopplade till kulturmiljö
  • Genomgång av praktiska fall (detaljplaner, områdesbestämmelser och exploateringsprojekt) där kulturmiljöfrågan varit avgörande för framtida genomförande
  Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun
  Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

  Emina är även ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd och ordförande i Sveriges Arkitekter där hon verkar för att lyfta och belysa kulturmiljöfrågan ur flera viktiga synvinklar.

 • 15:50 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 31 maj 2023

 • 8:30 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 8:35-9:25 - Dagvatten i planeringsprocessen – praktisk tillämpning och exempel

  I takt med ett förändrat klimat ökar och förändras kraven på dagvattenhantering i planeringen. Hur kan du arbeta med dagvatten i planeringen och vem ansvarar för vad? På passet får du ta del av VA SYDs arbete och får exempel från både större och mindre kommuner.

  • Hur hanterar VA SYD och medlemskommunerna dagvatten i detaljplanen idag?
  • Rening och fördröjning av dagvatten på kvartersmark – såhär resonerar VA SYD.
  • Framtidens hantering av dagvatten
  Åse Andreasson, strateg, VA SYD
  Åse Andreasson, strateg, VA SYD

  Åse har jobbat som planhandläggare i Malmö Stad innan hon började på VA SYD, där hon bevakade hur VA och skyfall hanterades i detaljplaner och planprogram.

 • 9:25-9:50 - Förmiddagskaffe

 • 9:50-10:50 - Arbeta dig fram till plankartan på bästa sätt

  Passet innehåller praktiska tips på hur du ska tänka och vilka frågor du ska ställa dig för att på ett effektivt sätt arbeta dig fram till en väl avvägd plankarta som fungerar i praktiken.

  • Vilka bestämmelser bör du ha med och vilka bör du undvika?
  • Effekter av ett genomtänkt och noggrant arbete med plankartan och hur det påverkar planprocessen
  Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter AB
  Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter AB

  Kalle är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska högskola och har upprättat ett mycket stort antal detaljplaner. Han har stor erfarenhet av komplexa planarbeten och god kunskap om plan-och bygglagen vilket gjort att han har agerat rådgivare åt ett flertal kommuner.

 • 11:00-11:50 - Social hållbarhet i planeringen

  Hur kan social hållbarhet i planeringen bli konkret och faktabaserad? På vilka sätt kan du planera, och följa upp? Låt dig inspireras av Huddinge kommuns skräddarsydda visualiseringsverktyg för deras planhandläggare och få tips på hur du hittar data att använda i din kommun samt hur du kan applicera analysen i ditt arbete.

  • Analys utifrån barns situation, flyttmönster, segregation och bostadsbyggande
  • Utvärdering av verktyget
  • Så skapar du en nulägesanalys utifrån detaljplanen
  Marcel Moritz, hållbarhetsstrateg, Huddinge kommun
  Marcel Moritz, hållbarhetsstrateg, Huddinge kommun

  Marcel har över 20 års erfarenhet från arbete med social hållbarhet, från både kommunal, regional och nationell nivå. Han har tagit fram ”långsiktig hållbar målstyrning och uppföljning” genom Huddinges hållbarhetsrapporter och arbetar med visualisering av statistik för hållbarhet på kommunal och regional nivå. Han är även initiativtagare till Södertörnsanalysen i samarbete med Stiftelsen Gapminder inom Södertörnsmodellen och har arbetat med att ta fram strategier för social hållbarhet i samhällsplanering.

 • 11:50 - Moderator Susann Sass Jonsson summerar och avslutar konferensens två dagar

 • -

Så här säger tidigare deltagare

 • "Tyckte det var bra variation och många duktiga föreläsare"
 • "Alla föredrag under konferensen var bra och inspirerande"
 • "Jag gillar att man blir väldigt inspirerad att komma hem till kontoret och försöka förbättra saker och ting. Det bidrar positivt till arbetsviljan"

Boka här

Planhandläggardagarna

2 dagar

fr. 8 350 kr

exkl. moms

 • 30-31 maj 2023

  Distans

  Platser kvar

 

Boka tidigt för bästa pris!   

Från och med 5 maj:    8350 kr
     

 

Digital konferens på distans

Medverka och nätverka på distans
Konferensen livestreamas och du deltar från ditt eget skrivbord men kan ändå interagera, ställa frågor och nätverka med konferensens alla deltagare och föreläsare på distans. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator utan du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Relaterade kurser