Ledarskap

Organisationshälsa | OSA

Arbetsmiljöarbete för ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

Boka kurs

Kursnr. 2213

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Det här är kursen för dig som vill ha mer kunskap och praktiska verktyg för ett mer offensivt arbetsmiljöarbete. Kursen vänder sig till dig som vill leda utvecklingen mot en mer hälsosam och hållbar arbetsplats. Innehållet tar utgångspunkt i arbetsmiljölagens krav om att förebygga och hantera risk för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Du får verkningsfulla metoder för att arbeta främjande med fokus på faktorer kopplade till bland annat arbetsklimat, arbetsbelastning och konflikter. Med fördjupade kunskaper i organisationshälsa kommer du få ökad förståelse för kopplingen mellan arbetsplatsens produktivitet, trivsel och välmående och verksamhetens resultat Med konkreta och effektiva åtgärder kan ni skapa framgång med hjälp av ert arbetsmiljöarbete.

Pedagogik:
Detta är en praktisk kurs där vi varvar teori med mycket dialog, praktiska övningar och diskussioner och därför får du ut mest av kursen genom att vara på plats.

Du får

 • Fördjupad kunskap om hur hälsa, arbetsmiljö och verksamhet hänger ihop
 • Hur det främjande, förebyggande och rehabiliterande sättet att tänka och arbeta kompletterar varandra
 • Praktiska verktyg för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön både på individ-, grupp- och organisationsnivå

Passar dig som

 • Leder människor i verksamhet eller arbetar med personal- och arbetsmiljöfrågor

Innehåll

 • Effektfulla metoder för hälsosamma och hållbara arbetsplatser.
 • Rätt insats i arbetsmiljöarbetet utifrån främjande, förebyggande och rehabiliterande.
 • Organisationsteori- att förstå organisationens villkor och förutsättningar.
 • Systemtänkande- insatser på organisation-, grupp och individnivå.
 • Förändringsledning- att leda i förändring.

Detta ingår

Boken Organisationshälsa- om hållbart arbetsliv, förändringsarbete och det hälsofrämjande perspektivet av Jan Winroth (2022) AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Låneexemplar av Arbetsmiljölagen med kommentarer (15:e upplagan)

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med engagemang för frågor som rör arbetsmiljö och hälsa generellt och arbetsbelastning och arbetsklimat specifikt. Chefer med personalansvar, arbetsmiljöombud, skyddsombud och HR.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har grundläggande kännedom om arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursledare

Maria Johansson

Maria JohanssonMaria är kursledaren som med pedagogisk skicklighet leder utbildningar som genomsyras av hög delaktighet, dialog och engagemang. Hon skapar förståelse för hur hälso-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor hänger ihop. Med flera års erfarenhet av att jobba med främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kopplat till arbetsbelastning, arbetstider och arbetsklimat delar hon med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att skapa friska arbetsplatser.

Maria driver sitt eget konsultföretag, OSA-konsulten där hon utbildar inom arbetsmiljö generellt och inom organisatorisk och social arbetsmiljö specifikt. Maria har en Filosofi Kandidatexamen i Pedagogik med inriktning Hälsopromotion, är Diplomerad Arbetsmiljöutbildare för Prevent samt utbildad Katalyserande Coach (Gothia Akademi).

Superduktig! Hoppas att fler får tillfälle att gå en kurs med henne

Sagt om Maria av tidigare deltagare

Hon var toppen! Pedagogisk och kändes erfaren inom området.

Sagt om Maria av tidigare deltagare

Maria var duktig på att engagera hela gruppen och det kändes aldrig tråkigt. Proffsigt!

Sagt om Maria av tidigare deltagare

Kurstillfällen

Organisationshälsa | OSA

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 29-30 maj 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 21-22 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

Relaterade kurser