Ledarskap

Arbetsledning, steg 1

Utvecklas och bli tryggare i din roll som ledare!

Boka kurs

Kursnr. 2205

3 dagar

fr. 17 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Arbetsledning steg 1, är utbildningen för dig som vill utvecklas och bli tryggare i rollen som ledare. Kursen ger dig baskunskaper i personalledning samt verktyg du behöver när du ska leda andra. Som ledare har du stora möjligheter till ett varierat och spännande arbete där du är med och påverkar, styr och leder dina medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt följer också ett stort ansvar, utmaningar och högt ställda krav från medarbetare och chefer.

Ledarens främsta uppgift är att kunna stötta, motivera, engagera och lyfta sina medarbetare. Du behöver kunskap och kännedom om lagar, regler, avtal, ansvar och befogenheter samtidigt som du måste vara intresserad av människor och ha förståelse för hur vi fungerar och reagerar i olika situationer. Du måste också kunna kommunicera för att få med dig dina medarbetare i ett förändringsarbete, problemlösning och för att samarbeta kring det dagliga arbetet. Du som leder eller är på väg in i en ledarroll får här en stabil grund att leda utifrån samt möjlighet att växa i ditt ledarskap. En hög kvalitetsstämpel på kursen är att flertalet av deltagarna väljer att fördjupa sig ytterligare med steg 2 och 3.

Du lär dig

 • Vad innebär det att vara chef
 • Drivkrafter och utveckling för motivation hos individer
 • Grundläggande arbetsrätt

Passar dig som är

 • Har personalledningsansvar
 • Ny i din chefsroll
 • Ledare med behov av en utbildning i 3 nivåer

Innehåll

Ledarrollen – chefsrollen

 • Vem är chef?
 • Vad innebär det att vara ledare?
 • Förväntningar och roller
 • Delegering, befogenhet och ansvar
 • Chefsetik

Kommunikation - inte bara ord

 • Att kommunicera utifrån situation
 • Att nå fram och nå ut
 • Icke-verbal kommunikation
 • Störningar

Arbetsrätt och Arbetsmiljö

 • Översikt av grundläggande arbetsrätt
 • Ansvar för arbetsmiljön och vid olyckor
 • Praktikfall som ger dig insikt

Arbetspsykologi och arbetsmotivation

 • Hur är vår syn på arbetet?
 • Så undviker vi oss att låsa in oss i ett - VI och DOM-tänk
 • Att göra jobbet roligare - drivkrafter och utveckling
 • Frånvarohantering

Lön och prestation

 • Resultatlön?
 • Beröm och uppmuntran
 • Kritik - att tala till rätta

Upplägg

Kursupplägget innebär ett aktivt deltagande, där genomgång av de olika avsnitten varvas med grupparbeten, praktikfall och diskussioner.

Efter genomförd kurs går du med fördel Arbetsledning steg 2

Målgrupp

Kursen är till för dig som har en ledarroll och personalledningsansvar inom industriell verksamhet, offentlig verksamhet eller tjänste- och serviceverksamhet.

Förkunskaper

Du bör arbeta som ledare eller vara på väg in i ledarrollen.

Kurstillfällen

Arbetsledning, steg 1

3 dagar

fr. 17 900 kr

exkl. moms

 • 15-17 sep

  Göteborg

  Platser kvar

 • 20-22 okt

  Stockholm

  Platser kvar

 • 1-3 dec

  Göteborg

  Platser kvar

 • 2-4 feb

  Stockholm

  Platser kvar

 • 9-11 mar

  Göteborg

  Platser kvar

 • 11-13 maj

  Stockholm

  Platser kvar

 • 24-26 aug

  Göteborg

  Platser kvar

 • 19-21 okt

  Stockholm

  Platser kvar

 • 7-9 dec

  Göteborg

  Platser kvar

Kursledare

Lars Eriksson

Lars Eriksson är civilekonom med mångårig erfarenhet från ledande positioner inom näringslivet, både som anställd och som egen företagare. Lars är också aktiv som idrottsledare, i styrelsearbete och verksam som mentor och coach för företagare och chefer.


Som föreläsare på SIFU är Lars mycket uppskattad och får fantastiska omdömen från kursdeltagare. SIFU är oerhört stolta och
glada över den kunskap och erfarenhet som Lars förmedlar i Arbetsledning steg 1 -2 och 3.

Lars Erksson

Omdömen

Stort tack till Lasse som åskådliggjorde och förklarade även de svåraste och tyngsta bitarna både pedagogiskt och animerat. Lasse får varje ämne att gränsa till underhållning utan att göra avkall på fakta och deltagarnas möjlighet att ta åt sig av kunskapen.