Ledarskap

Arbetsledning, Steg 1

Utvecklas och bli tryggare i din roll som ledare och chef!

Boka kurs

Kursnr. 2205

3 dagar

fr. 17 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Det här är utbildningen för dig som är självlärd eller ny i chefsrollen och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet. Här får du redskap som hjälper dig att axla ansvaret samt möta förväntningar och krav från både ledning och medarbetare. Du får metoder som gör dig tryggare i din kommunikation med personalen och får dem att arbeta som ett team tillsammans. Du får vetskap om dina ledaregenskaper som ger ökad självkännedom och insikter om dina styrkor och utvecklingsområden. Dessutom blir chefsrollen roligare och lättare att hantera när du kan påverka verksamheten och leda dina medarbetare åt rätt håll. Vill du nå uppsatta mål och ha ett framgångsrikt ledarskap är viljan till utveckling en bra grundpelare.


En hög kvalitetsstämpel på kursen är att flertalet deltagare väljer att fördjupa sig ytterligare med både steg 2 och 3 för att bli Diplomerad Arbetsledare.

Du lär dig

 • Metoder för att hantera chefrollens utmaningar
 • Hur du kan utveckla individer och team
 • Hur du motiverar dig själv och andra med hjälp av dina ledaregenskaper

Passar dig som är

 • Ny i din chefsroll
 • Har personalledningsansvar
 • Ledare med behov av en utbildning i 3 nivåer

Innehåll

Hantera rollen som ledare och chef

 • Gå från kollega till att vara chef
 • Krav och förväntningar från medarbetare och chefer
 • Delegering, befogenhet och ansvar
 • Ledaregenskaper - utveckla ditt personliga ledarskap

Gruppdynamik som skapar bra arbetsklimat

 • Få fram styrkorna utifrån teamets individer
 • Anpassa ledarstilen utifrån gruppens olika utvecklingsstadier
 • Synliggör skadliga beteenden i gruppen
 • Vanliga orsaker till negativ gruppdynamik
 • Hur du förbättrar gruppdynamiken

Kommunikation för ledare

 • Utifrån situation och person
 • Kroppsspråk, intonation och talets innehåll
 • Nå fram och nå ut - sändare, budskap och mottagare
 • När det uppstår störningar i kommunikationen

Ge medveten feedback

 • Så förbereder du dig och ger feedback
 • Våga använda och ta emot feedback
 • I svåra situationer och samtal

Konflikthantering i teori

 • Vad är en konflikt
 • Känslor och beteenden i konflikt
 • Verktyg för att våga ta tag i problemen och minska konflikträdsla

Skapa resultat från utbildningen

 • Presentation av personlig uppgift
 • Handlingsplan framåt - vad vill du jobba vidare med?
 • Vägledning efter avslutad kurs samt nästa steg

Upplägg

Kursupplägget innebär ett aktivt deltagande, där genomgång av de olika avsnitten varvas med grupparbeten, praktikfall och diskussioner.

Efter genomförd kurs går du med fördel Arbetsledning steg 2

Förkunskaper

Du bör arbeta som ledare eller vara på väg in i ledarrollen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har en chefsroll med ökat ansvar och personalledning.  

Kurstillfällen

Arbetsledning, Steg 1

3 dagar

fr. 17 900 kr

exkl. moms

 • 9-11 mar 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 11-13 maj 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 24-26 aug 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 19-21 okt 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 7-9 dec 2022

  Göteborg

  Platser kvar

Kursledare

Vilhelm Engvall

Med bakgrund som chef och utbildare inom Försvarsmakten har han stor erfarenhet av att både leda andra och förmedla sina kunskaper. Vilhelm beskrivs som en sympatisk och tydlig ledargestalt med mycket humor. Som domare i den professionella basketligan besitter han kunskap om att hantera människor under stress och press och vikten av ett välmående lag/team. Idag driver han företag inom klimatanläggningsbranschen i kombination med att utbilda inom ledarskap.

En ledargestalt med hög personkännedom. Det han säger går in, både rolig och verbal

Det är ordning och reda på Ville, disciplinerad från militären

Ville är mycket duktig på att hantera människor och konfliktsituationer

Han ser och uppmärksammar folk

Nyhet - Diplomerad Arbetsledare

Om diplomet

Boka dig på alla 3 steg och få en gedigen ledarskapsutbildning under 8 dagar som delas upp på 3 block. Upplägget är flexibelt och du bestämmer utbildningstakt. Vår rekommendation är att gå steg 1 och steg 2 med upp till 6 månaders mellanrum. Vi vet att kontinuitet är grunden för inlärning och att motivationen ökar att våga testa nytt när du vet att nästa kurs kommer inom kort.

Efter att du gått steg 1 och 2 kan du med fördel ha ett lite längre intervall till steg 3 med upp till 12 månader för att hinna applicera dina nyvunna kunskaper och dra lärdom av dem.

Vid bokning av alla 3 steg samtidigt erhåller du 15% rabatt på hela utbildningspaketet.