Laboratorieverksamhet

Internrevision

Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav ISO/IEC 17025 och 17020.

Boka kurs

Kursnr. 8343

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Under denna utbildning får du lära dig planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav ISO/IEC 17025 och 17020.

Du lär dig

 • strukturen i ledningssystemstandarder där krav finns på interna revisioner
 • SWEDACs krav
 • områdets terminologi
 • att planera, genomföra och dokumentera interna revisioner.

Passar dig som är

 • Kvalitetsansvarig på laboratorium

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner. Vi gör avstamp i de krav som finns på kvalitetsledningssystem för laboratorierelaterad verksamhet och ser hur dessa införs i praktiken. Vi diskuterar erfarenheter från att göra revisioner och att själv bli granskad.

Kursen lägger särskild vikt vid:

 • Krav på intern revision i standarder som ligger till grund för ackreditering och certifiering, t.ex. ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043, ISO 17034, ISO 15189 och ISO 15195
 • Vägledningsdokument om revisioner såsom ISO 19011 och Swedac DOC 05:6
 • Swedac DOC 02:5 och DOC 15:4 som används som underlag vid bedömning huruvida kraven i ISO/IEC 17025 och 17020 är uppfyllda
 • Kompetens hos revisorer och bedömare
 • Upprättande av revisionsprogram
 • Hjälpmedel som mallar och checklistor
 • Revisionsprinciper och revisionsmetoder
 • Intervjuteknik

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som kvalitetsansvarig på laboratorier.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha några års praktisk erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder, grundläggande kunskaper om mätkvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetsledningssystem.

Kurstillfällen

Internrevision

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 20-21 apr 2023

  Göteborg

  Platser kvar

 • 19-20 sep 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Sagt om kursen

Mycket bra!!!

Uppgifterna som kopplades till de olika avsnitten i kursen var bara sååå bra! Vi fick verkligen träna och lära oss att genomföra granskning kopplad till standardkrav.

Bra teoretiska och praktiska övningar. Utbildningen var anpassad för våran verksamhet.

Samtidigt som mycket gicks igenom hade vi en fantastiskt engagerande stämning.

Bra upplägg med blandat lärarled föreläsning och diskussioner samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

Mycket nöjd med innehållet och alla delar i den

Pedagogiskt, bra sakinnehåll och bra tempo.