Inköp och ekonomi

Diplomerad Inköpare

Boka kurs

Kursnr. 5718

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten.

Ett effektivare och bättre inköpsarbete har därför stora möjligheter att direkt påverka och förbättra lönsamheten. Du som inköpare har också en viktig roll vid val och utveckling av leverantörer samt för produktutveckling och kundnytta. För ett effektivare och strategiskt inköpsarbete krävs rätt kompetens och kunskap. SIFUS kompletta diplomutbildning för dig som är inköpare eller inköpschef ger dig verktygen du behöver för att utveckla dina arbetssätt, förbättra dina leverantörsrelationer samt förbättra lönsamheten i din verksamhet.

Du lär dig

  • Full koll på hela inköpsprocessens alla delar
  • Blir trygg med dina kunskaper du bär med dig i din titel
  • Efter avslutade utbildningar med godkänt resultat för du ett diplom

Passar dig som

  • Jobbar med inköp idag och vill förkovra dig i djupare kunskaper
  • Vill ta steget till en tydligare karriär

Innehåll

Obligatoriska kurser

Inköp - Grundläggande inköpsteknik - 2 dagar

Denna kurs ger dig grundläggande kunskap du behöver för att arbeta effektivt och känna trygghet i inköpsfunktionens kommersiella, administrativa och juridiska roll samt förståelse för hur du kan arbeta för att göra bra affärer. Du får nödvändiga inköpstekniker och verktyg som behövs vid inköpsförhandlingar samt i inköpsprocessernas olika delar.

Inköp – Leverantörsutveckling - 2 dagar

Kursen ger dig insikt i hur du kan utveckla dina leverantörssamarbeten utifrån behov samt hur du kan fördjupa dina relationer för att underlätta för produktutveckling och förbättringar. Du får även diskutera inköp och etik samt lära dig hur du analyserar leverantörens ekonomi.

Inköp – Inköpsstrategier - 2 dagar

I denna kurs går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla och effektivisera verksamhetens inköpsarbete systematisk och därmed uppnå stora resultatförbättringar

Tillvalskurser

Förutom de tre obligatoriska kurserna, ska du för att bli diplomerad, välja EN kurs fritt från listan nedan.

Affärs- och avtalsrätt - 2 dagar

Denna kurs klargör dina rättigheter samt skyldigheter, förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser samt ger dig goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen.

Ekonomi för icke-ekonomer - 3 dagar

Kursen ger dig en stabil grund samt trygghet i arbetet med ekonomiska frågor i din verksamhet. Du får de ekonomiska verktygen du behöver för att göra kalkyler, budget, räkenskapsanalys, läsa och tolka ekonomisk information samt förstå och kommunicera med ekonomerna.

Finns även som ett online alternativ

Inköpsförhandlingar - 2 dagar

Kursen Inköpsförhandlingar har fokus på hur du förbereder och genomför förhandlingen. Du får insikt i hur central planeringsfasen är, hur din personliga förhandlingsstil och psykologi kan vara avgörande samt på vilka sätt du kan bryta låsningar under förhandlingens gång. Du får även förståelse hur du kan föra en förhandling dit du vill med hjälp av den skilda informationen du och din motpart har.

Varför en diplomutbildning?

Diplomutbildningen är en god investering som betalar sig snabbt i form av bättre lönsamhet samt att du får verktyg för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete. Du får även ett ovärderligt erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.

Som arbetsgivare är det mycket lönsamt att utveckla din inköpsorganisation. Vår diplomutbildning ger en kvalificerad grund för alla i din inköpsorganisation. Du kan ställa högre krav på resultat och få nyttan av att din inköpsavdelning bidrar ännu mer till att förbättra företagets lönsamhet.

Som inköpare eller inköpschef ger diplomutbildningen dig en bra grund för att ytterligare utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att kunna bidra ännu mer till att göra inköpsverksamheten till en av företagets viktigaste funktioner och som bäst bidrar till företagets lönsamhet. Samtidigt kommer du att känna dig starkare i din roll.

Förkunskaper

Du bör arbeta som inköpare eller inköpschef.

Kurstillfällen

Diplomerad Inköpare

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se