Fjärrvärme

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler

Boka kurs

Kursnr. 9313

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad, reglerutrustningens funktion och vilka underhållsåtgärder som behövs.

Kunden ställer allt högre krav på sina värmeleverantörer. Service av fjärrvärmecentralen bidrar till god komfort och ekonomi för kunden. Väl fungerande service är också en förutsättning, för att värmeleverantören skall kunna nyttja produktionsanläggningen på ett optimalt sätt med tanke på elproduktion, rökgaskylning (systemeffektivitet) och ackumulatorkapacitet. Service av fjärrvärmecentraler är ett bra sätt att skapa goda relationer och få nöjda kunder.

Passar dig som är

 • Distributionstekniker
 • Driftledare
 • Montör
 • Tekniker

Innehåll

 • Fjärrvärmecentralens uppbyggnad. Ingående komponenters egenskap och funktion beskrivs.
 • Fjärrvärmecentralen är hjärtat i fastighetens värmesystem. Förståelse för hur hela systemet samverkar är en förutsättning för att göra rätt serviceinsatser.
 • Styr- och reglerfunktioner. Inställning och optimering av reglerutrustning.
 • Praktiska övningar i simulatorer. Olika reglercentraler diskuteras, äldre och modern typ.
 • Styrventiler och ställdon, svaga punkter som t.ex. packboxar. och gränslägesbrytare.
 • Funktionskontroll av styrventiler
 • Radiator- ventilations- och tappvarmvattensystem.
 • Legionella, hur undviker vi att bakterien utvecklas i tappvarmvattensystemet.
 • Service och underhåll av fjärrvärmecentralen, serviceavtal, administrativa hjälpmedel, felsökningsschema, checklistor, reservdelar mm.
 • Inomhusklimat -Komfort rörande inomhustemperatur och tappvarmvatten.
 • Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser F:101 2014.

Målgrupp

Drifttekniker, service- och underhållspersonal inom energiverk, VVS-företag och fastighetsförvaltning.

Förkunskaper

Gärna någon driftteknisk erfarenhet.

Kurstillfällen

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Sagt om kursen

Mycket kunniga och pedagogiska kursledare!

Mycket bra kurs. Bra blandning av teori och praktik. Kunniga och pedagogiska kursledarna, mycket uppskattat.

Kunnig och engagerad.

Överlag bra.

Dom var jättebra på att lära ut