Fjärrvärme

Fjärrvärme - distributionssystem

Planering - dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning.

Boka kurs

Kursnr. 9312

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Utbildningen ger dig en översiktlig kunskap om planering och projektering av fjärrvärmenät och kundanläggningar och omfattar bl a planeringsförutsättningar, projekteringsanvisningar, Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser D:211 Läggningsanvisningar, ledningstyper, ledningsförläggning och larmsystem.

Passar dig som är

 • Distributionschef/-tekniker
 • Driftchef/-tekniker
 • Projektör
 • Projektledare

Innehåll

 • Abonnentinkopplingar
 • Distributionsplanering
 • Nätutläggningsövning
 • Hydraulisk dimensionering av rörsystem
 • Läggningsanvisningar
 • Konstruktion, mark
 • Ledningstyper och utförande
 • Grundläggande hållfasthetsbegrepp m.m
 • Pumpteori och driftsynpunkter, pumpteknik
 • Larmsystem
 • Rörstandarder, besiktning

Målgrupp

De som arbetar med projektering, anläggning och reinvestering i fjärrvärmenät, exempelvis projektörer, energiverksingenjörer, byggledare, projektledare, kontrollanter och andra med anknytning till fjärrvärmens distributionssystem.

Förkunskaper

Minst 6 månaders erfarenhet av arbete med projektering, byggledning eller motsvarande inom fjärrvärme.

Kurstillfällen

Fjärrvärme - distributionssystem

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Sagt om kursen

Bra tempo på kursen där man hade tid att göra övningarna samt ställa frågor!

Tyckte att det var en mycket bra kurs ...