Fjärrvärme

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar

Boka kurs

Kursnr. 9318

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Äldre ledningssystem kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn samt planering för reinvestering.

Driftpersonalen som utför arbetet måste ha god kunskap om olika vanliga fel hos respektive ledningstyper för att i tid kunna vidta rätt underhållsåtgärder och undvika driftavbrott. De behöver även ha god kännedom om nätets uppbyggnad, kapacitet, vanliga fel hos respektive ledningstyp, kontrollrutiner och inte minst skyddsföreskrifter och arbetsmiljöfrågor.

Med tilltagande ålder på ledningsnätet får beredskapsfrågor allt större betydelse.

Passar dig som är

 • Driftingenjör/-tekniker
 • Nätansvarig/-tekniker
 • Servicetekniker
 • Projektledare

Innehåll

 • Fjärrvärmesystemets samt fri- och fjärrkylssystemets uppbyggnad
 • Distributionsplanering enligt underhållshandboken 2015
 • Översiktlig projekteringsinsikt
 • Nätutläggningsplanering och tidigare ledningsuppbyggnad, nuvarande uppbyggnad av ledningsnät
 • Nyanläggning, reparation och ombyggnad, underlag till reinvesteringar enligt ny Läggningsanvisning D:211
 • Drift, underhåll och nätövervakning
 • Arbetsmiljö
 • Riskanalys och beredskap
 • Service och kundvård
 • Samarbetsavtal
 • Larmsystem och läcksökning

Målgrupp

Drift- och underhållspersonal samt för dig som arbetar med drift, tillsyn och underhåll av distributionssystem för fjärrvärme och fri- och fjärrkylssystem. Kursen passar också för personer som ansvarar för drift av fjärrvärmeledningssystem.

 

Förkunskaper

Viss erfarenhet av drift- och underhållsfrågor på fjärrvärmenät.

Kurstillfällen

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Sagt om kursen eller kursledaren

Superduktig och kunnig!

Bred och bra introkurs

Superbra

Relaterade kurser