Fjärrvärme

Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler

Kursen ger dig kunskap om en fjärrvärmecentrals komponenter och hur yttre förutsättningar påverkar systemeffektiviteten och de boendes komfort.

Boka kurs

Kursnr. 9311

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

I Sverige finns drygt 100 000 fjärrvärmecentraler anslutna i olika fjärrvärmenät och tusentals kilometer nedlagda ledningar. Det finns därför ett stort behov av personal, som ser till att dessa fjärrvärmecentraler - både gamla och nya - förblir i bästa kondition. För detta arbete behöver du kunskap om fjärrvärmecentralens uppbyggnad och funktion samt om säsongs- och dygnsvariationer i värme- och tappvarmvattenbehov i fastigheter.

Passar dig som är

 • Drifttekniker
 • Projektledare
 • Servicetekniker

Innehåll

 • Beräkning av fastigheters värme- och tappvarmvattenbehov
 • Svensk Fjärrvärme F:101 "Utförande och installation", 2014
 • Olika inkopplingsprinciper
 • Teori om värmeväxlare
 • Kapacitetsberäkning av värmeväxlare på dator
 • Reglerteknik
 • Dimensionering av värmeväxlare och styrventiler
 •  Underhållsstrategi
 • Status kontroll och hjälpmedel

Målgrupp

Kursen riktar sig till drifttekniker. energiingenjör, fjärrvärmetekniker, projektör eller liknande på värmeverk. Eller inom fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom fjärrvärmecentralens dimensionering, effektivisering samt drift och underhåll.

Kurstillfällen

Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Sagt om kursen

Kursen var precis det som vi var ute efter, hög nivå och mycket bra lärare. Jag är helt övertygad om att den kommer att betala sig flera gånger om. Kursen ligger helt rätt i tiden.

En bra kurs med pålästa och erfarna föreläsare.

Det var till och med över förväntan.

Otroligt bra pedagogiska egenskaper. Hög nivå och proffsig.

Relaterade kurser