Elsäkerhet

Kontroll före idrifttagning av elanläggning

Denna företagsanpassade kurs ger dig kunskap om vilka krav som ställs på den tekniska dokumentationen vid idrifttagning av en elanläggning.

Boka kurs

Kursnr. 7113

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

På kursen Kontroll före idrifttagning av elanläggning får du kännedom om de krav som ställs på den tekniska dokumentationen vid idrifttagning. Vi tar även upp hur man kan göra praktiska mätningar samt hur de protokollförs och utvärderas.
Detta gäller både myndigheternas minimikrav och de krav som marknaden förväntar sig från beställarens sida.

Denna kurs finns i nuläget endast i företagsanpassad form. Kontakta oss på tel 031-350 55 00 eller info@sifu.se.

Innehåll

  • Valda delar ur starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1 Utförande
  • Valda delar ur ELSÄK-FS 2008:3 samt 2010:3 Innehavarens kontroll
  • SS 436 46 61 Elinstallationer i byggnader Del 61: Kontroll före idrifttagning
  • Valda delar ur behörighetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 samt 2010:4
  • Teknisk dokumentation, idrifttagning, provning. Egenkontroll. Checklistor
  • Olika typer av mätinstrument och praktisk mätning.
  • Protokoll och utvärdering

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är till exempel tekniker, elektriker eller arbetsledare med ansvar för idrifttagning av en anläggning eller del av en anläggning.

Förkunskaper

Grundläggande eltekniska kunskaper och god erfarenhet från elanläggningar.

Kurstillfällen

Kontroll före idrifttagning av elanläggning

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se