Elsäkerhet

ESA Industri och Installation

På kursen ESA Industri och Installation får du lära dig elsäkerhetsreglerna och regler kring ansvarsfördelning av elsäkerhetsarbetet.

Boka kurs

Kursnr. 7158

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Lär dig mer om elsäkerhetsarbete och ESA som planeringsverktyg! För de personer som på något sätt kommer i kontakt med elarbete, är det viktigt att veta vem som gör vad när det gäller säkerhetsarbetet. På elsäkerhets kursen ESA Industri och Installation får du lära dig de regler som gäller för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i kontor, bostäder eller liknande.

Skötsel och ESA är ett planeringsverktyg – för att förebygga skador och för att klarlägga organisation, roller och arbetsuppgifter. ESA Industri och Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1. I ESA Industri och Installation är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder på större arbetsplatser.

Efter avslutad utbildning kan du använda dina kunskaper som ett komplement till att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du förstår också elsäkerhetsorganisationens uppbyggnad samt vem som ska göra vad.

Övrigt

Som kurslitteratur används senaste publikationen ESA Industri och Installation. Publikationen är framtagen i ett samarbete mellan EIO, FIE och Energiföretagen.

Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Denna kurs finns i nuläget endast i företagsanpassad form. Kontakta oss på tel 031-350 55 00 eller info@sifu.se

Innehåll

  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Skriftlig bevisväxling

Målgrupp

Alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA Industri och Installation tillämpas.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Kurstillfällen

ESA Industri och Installation

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se