Entreprenadjuridik

ABK 09 (online)

Få kunskap i hur du skriver ett klanderfritt avtal!

Boka kurs

Kursnr. 11190

Valfritt

fr. 3 990 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Ett väl utformat konsultavtal är en grund för att en entreprenad ska fortlöpa smärtfritt. Bristfälliga avtal kan leda till utdragna konflikter och rättsprocesser som är kostsamma både i tid och pengar för alla inblandade parter.

SIFU har utformat en online-kurs i konsultavtalet ABK 09 där allt innehåll finns i form av filmer, bilder, texter och uppgifter som du har tillgång till via vår kursportal online. Under hela kursen har du tillgång till en expert som kan svara på dina frågor. När du är klar med kursens alla delar kan du ladda ner ett personligt kursintyg.

Innehåll

 • Omfattning
 • Genomförande
 • Organisation
 • Tider
 • Ansvar
 • Ekonomi
 • Rätt till uppdragsresultatet
 • Hävning
 • Tvistelösning
 • Förenklad tvistelösning
 • Koppling till AMA AF Konsult och kontraktsformulär
 • Koppling till handbok/checklista för precisering av uppdragets omfattning

Målgrupp

Privata och offentliga beställare, byggherrar, projektörer och konsulter

Online - Hur går det till?

När du bokar dig på kursen får du ett mail med dina inloggningsuppgifter till din kursportal. Där finns all information du behöver för att komma igång. Kursinnehållet är uppdelat i små bitar som du kan titta på när som helst; på jobbet, bussen, vid frukostbordet och så vidare.

 • Kursen innehåller kunskapscheckar och olika övningsuppgifter kring byggprojektets olika skeden.
 • Under hela kursen har du fri tillgång till din vår kursledare där individuella samtal ingår.

Förkunskaper

Erfarenhet från beställarsidan eller konsultsidan.

Kurstillfällen

ABK 09 (online)

Valfritt

fr. 3 990 kr

exkl. moms

 • Valfritt

  Lärarledd online

  Platser kvar