Byggledning

Svenska byggprocessen för utländska entreprenörer

COURSE HELD IN ENGLISH: Ökad samsyn och förståelse för den svenska byggprocessen och dess skillnader och likheter som vi möter i en mångkulturell bransch för en säkrare och tydligare kommunikation.

Boka kurs

Kursnr. 4282

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Bristande kommunikation och otillräckliga instruktioner i byggskedet kan leda till dyra missförstånd och i värsta fall svåra olyckor. Risken ökar betydligt om det saknas ett gemensamt språk och samsyn kring byggprocessen. Det är lätt att göra misstaget att utgå från att ens egna arbetsförfarande är standard, men det finns mycket att tjäna på en ökad medvetenhet om skillnaderna mellan olika förfarande i byggprocessen och säkerställa att kommunikationen når fram.

Kursen ger dig en introduktion till den svenska byggprocessen utifrån byggstartmötet och hur du arbetar för en säker och hållbar arbetsmiljö. Vi tar upp exempel på skräckbyggen där det har gått fel och hur det hade kunnat förebyggas med bättre kunskap och kommunikation.

Kursen riktar sig till både svenska och utländska entreprenörer och beställare som vill förstå den svenska byggprocessens likheter och olikheter jämfört mot andra länder och bli tydligare i sin kommunikation på engelska under byggprocessen.

Du lär dig

 • Introduktion till den svenska byggprocessen
 • Säker och hållbar arbetsmiljö med hjälp av kommunikation
 • Byggbranschens likheter och skillnader i olika länder

Passar dig som är

 • Utländska och svenska entreprenörer
 • Deltar i internationella byggmöten Platschef och arbetsledare som arbetar med utländska byggföretag

Innehåll

Den svenska byggprocessen under byggskedet

 • Att utgå från färdiga bygghandlingar
 • Föreskrifters påverkan på produktionsskedet
 • Arbetssätt för att kommunicera i byggmöten och skriva protokoll
 • Beställaren och entreprenörens organisationsstruktur
 • Entreprenadbestämmelser kring tidplan och kostnader (AB och ABT)Tekniska beskrivningar och ritningar
 • Eventuellt tillkommande/avgående arbeten (så kallade ÄTA-arbeten)
 • Myndigheters inblandning och påverkan
 • Viktiga kontraktuella frågor

 

Säker och hållbar arbetsmiljö

 • Säkerhet och arbetsmiljö i Sverige
 • Metoder för att motverka diskriminering och trakasserier
 • Bättre psykisk och social arbetsmiljö med god kommunikation
 • Arbeta säkert – säkerställ hur du ger och tar emot instruktioner
 • Vanliga missförstånd som kan leda till bristande säkerhet
 • Arbetsplatsnormer som underlättar arbetet/kommunikationen

 

Vanliga kommunikativa fallgropar i byggprocessen

 • Vad behöver du se upp med?
 • Typiska missförstånd när det går fel
 • Kulturella skillnader i en internationell bransch
 • Byggbranschens likheter och skillnader i olika länder
 • Vad gör du när du inte förstår? - handfasta tips
 • Säkerställ din ordlista med byggnadsdelar och facktermer på engelska

Målgrupp

Utländska och svenska entreprenörer, entreprenadchef, arbetsledare, platschef, projektchef mfl som sitter med på byggmöten med utländska entreprenörer.

Kurstillfällen

Svenska byggprocessen för utländska entreprenörer

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se