Information och riktlinjer för att förhindra smittspridning

Adobestock 397849739 Bäst För Visning

SIFU följer myndigheternas rekommendationer samt följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset, covid-19, och smittspridningen i Sverige. Denna sida uppdateras löpande och vi ber dig hålla dig informerad om vad som kommuniceras här.

29 sep 2021

I enlighet med myndigheternas beslut om att lätta på restriktionerna öppnar även SIFU upp sina lokaler för fler deltagare, om än med stor försiktighet. För oss är det mycket viktigt att våra deltagare, föreläsare och andra som vistas i våra lokaler känner sig trygga.

För allas säkerhet uppmanar vi alla som vistas i SIFUs lokaler att följa myndigheternas rekommendationer för att undvika smittspridning. Tänk på följande:

  • Fortsätt hålla avstånd och visa hänsyn till personer i din omgivning.
  • Delta endast om du är frisk. Stanna hemma vid eventuella sjukdomssymptom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant och använd gärna handdesinfektion, som finns utplacerat i lokalerna.
  • Håll dig informerad om och följ myndigheternas rekommendationer. Se krisinformation.se för ytterligare information.

För dig som föredrar distans- eller onlineutbildning
Om du trots allt inte känner dig bekväm med att delta fysiskt i våra lokaler vill vi lyfta fram att vi det senaste året kraftigt utökat vårt utbud av lärarledda kurser och konferenser på distans samt onlineutbildning.

Kontakta oss på tel 031-350 55 00 eller info@sifu.se så hjälper vi dig hitta det format som passar dig bäst. Du hittar även hela vårt utbud av kurser, konferenser och onlineutbildningar här