Information och riktlinjer för att förhindra smittspridning

Adobestock 397849739 Bäst För Visning

SIFU följer myndigheternas rekommendationer samt följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset, covid-19, och smittspridningen i Sverige. Denna sida uppdateras löpande och vi ber dig hålla dig informerad om vad som kommuniceras här.

3 jan 2022

För allas säkerhet uppmanar vi alla som vistas i SIFUs lokaler att följa myndigheternas rekommendationer för att undvika smittspridning. För oss är det mycket viktigt att våra deltagare, föreläsare och andra som vistas i våra lokaler känner sig trygga.

Tänk på följande:

  • Fortsätt hålla avstånd och visa hänsyn till personer i din omgivning.
  • Delta endast om du är frisk. Stanna hemma vid eventuella sjukdomssymptom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant och använd gärna handdesinfektion, som finns utplacerat i lokalerna.
  • Håll dig informerad om och följ myndigheternas rekommendationer. Se krisinformation.se för ytterligare information.

För dig som föredrar distans- eller onlineutbildning
Om du trots allt inte känner dig bekväm med att delta fysiskt i våra lokaler vill vi lyfta fram att vi det senaste året kraftigt utökat vårt utbud av lärarledda kurser och konferenser på distans samt onlineutbildning.

Kontakta oss på tel 031-350 55 00 eller info@sifu.se så hjälper vi dig hitta det format som passar dig bäst. Du hittar även hela vårt utbud av kurser, konferenser och onlineutbildningar här