Problematisk skolfrånvaro – intervju med Eric Donell

Problematisk skolfrånvaro – intervju med Eric Donell

Eric Donell är föreläsare med mångårig erfarenhet av att utbilda skolpersonal om elever med särskilda behov som exempelvis ADHD, Autism och Tourettes syndrom. Han är vice ordförande för Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och arbetar till vardags som sjuksköterska på BUP. Där arbetar han bland annat med rådgivning och föräldrautbildning.


Vi ställde två snabba frågor till Eric om problematisk skolfrånvaro och om vad du får lära dig på SIFUs kurs om Problematisk skolfrånvaro.

Hej Eric!

Hur kom du själv in på området och började föreläsa kring ökad skolnärvaro?
– Jag utbildar sedan 20 år tillbaka om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism. Det här är den grupp som brukar drabbas av problematisk skolfrånvaro (75 % av dem som drabbas enligt beräkningar).
Jag kommer också regelbundet i kontakt med drabbade patienter och familjer genom mitt arbete på BUP. Familjerna och skolorna står ofta rådvilla men det finns sedan länge effektiva metoder för att arbeta med det här, både i förebyggande syfte och om eleven inte längre kommer till skolan.


Vad innebär egentligen begreppet problematisk skolfrånvaro och hur arbetar man bäst kring det?
– Man avser den del av frånvaron som inte är självvald (“skolk”) och som inte beror på sjukdom eller annan giltig anledning. Definitionen bör också, för att inte missa att sätta in insatser i tid, omfatta även dem som är i skolan men som mår så dåligt av det att det bara är en tidsfråga innan de stannar hemma.


• Varför är det så viktigt att arbeta förebyggande i arbetet med skolnärvaro?
– Det är ofta mycket svårt att bryta när problematisk skolfrånvaro blivit ett faktum. 30-50 % tillbakagång, på gruppnivå, anses bra. Har det pågått mer än två månader är det ännu svårare. Många stannar hemma i flera år.


• Vad får du som kursdeltagare med dig från kursen som du inte vill missa?
– Hur du identifierar elever i risk för problematisk skolfrånvaro, hur du arbetar med att motverka det samt vad du gör om barnet slutar gå i skolan.

Vi tackar Eric för svaren och hälsar dig som är nyfiken på att fördjupa dina kunskaper inom området problematisk skolfrånvaro och hur du arbetar för att vända trenden varmt välkommen till kurshemsidan, den hittar du här >>.

Är du nyfiken på hela vårt kurs- och konferensutbud inom skolområdet hittar du det här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar från övriga utbildningsområden: